Pancratiusparochie Sloten






Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2013
Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus

Vandaag, 29 juni, vieren wij het hoogfeest van de Heiligen Petrus en Paulus. Mgr. Everard de Jong, hulpbischop van het bisdom Roermond schreef dit jaar: (uit RKK Parochiebladenservice)

Ieder jaar opnieuw wordt op 29 juni het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, gevierd. Geheel de wereldwijde katholieke kerk­ge­meen­schap gedenkt op dit hoogfeest dat deze twee apostelen staan aan de oorsprong van de door Jezus Christus op het kruis gestichte kerk, zoals vermeld wordt in het openingsgebed van de dagmis: ‘van hen heeft de kerk het geloof ontvangen’. Deze twee apostelen hebben ‘nog tijdens hun leven de kerk geplant door hun bloed te vergieten’, zo herinnert ons de openingstekst van deze dag. De viering van het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus is een uit­no­di­ging aan alle katholieken, vooral in dit Jaar van het geloof, om de kostbare gave van het geloof – dat door de apostelen tot ons is gekomen - te gedenken en de inhoud daarvan weer te ontdekken, aldus paus Benedictus XVI in zijn motu proprio Porta fidei over het Jaar van het geloof.

De viering van het geloof intensiveren

In het gebed na de communie van het mis­for­mu­lier van de dagmis op 29 juni wordt met een verwijzing naar de Handelingen van de Apostelen (2, 42) gebeden ‘dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen.’ Paus Benedictus nodigt ons uit in het Jaar van het geloof om naast een geloof­waar­dig geloofsgetuigenis in onze levenswijze ‘de viering van het geloof in de liturgie te intensiveren, in het bijzonder in de eucha­ris­tie die het “hoogtepunt” is waarnaar de kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit.’ Deze zelfde gedachte staat in het gebed over de gaven van deze feestdag, waarin wij bidden: ‘moge het gebed van de Apostelen onze toe­wijding vergroten bij de viering van dit offer’.

Het geloof belijden

In de prefatie wordt als een dankzeggende lofprijzing aan God gebeden dat tot opbouw van de ene gemeen­schap van Christus ‘Petrus als eerste van allen het geloof heef beleden en Paulus het als leraar heeft verklaard.’ De emeritus paus nodigt ons uit om met hernieuwde overtuiging het geloof te belijden. In het kader van het Jaar van het geloof wordt in dit verband als mogelijkheid gesuggereerd de plaats te bezoeken waar men gedoopt is om ter plaatse je doopbelofte te hernieuwen.

+ Mgr. Everard de Jong