Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Preek van pastoor Theo Bankras - zondag 30 juni 2013

1 Koningen 19,16b.19-21 / Lucas 9,51-62

gepubliceerd: zondag, 30 juni 2013
Preek van pastoor Theo Bankras - zondag 30 juni 2013

Moeilijk. Moeilijk om te preken over de lezingen van deze zondag. Ik heb extra gebeden tot de H. Geest. Vond u de lezingen ook niet moeilijk voor uw eigen leven?

Achterom kijken. Wie doet dat niet? Ik wel. En ik hoor en zie dat het oermenselijk is: achterom kijken. Wij zijn gevormd door het verleden, door wat wij mee maakten en deden of nalieten.

Beproevingen, onrecht dat wij meemaakten; verant­woor­de­lijkheden die wij uit de weg gingen; teleur­stel­lingen die wij ondergingen en anderen bezorgden; beloften die wij niet inlosten of anderen naar ons niet inlosten; schuld­ge­voe­lens.

Tja, Er is veel uit het verleden dat invloed heeft gehad op ons leven.

Achterom kijken. Wie doet dat niet als het om het kerkelijk leven gaat? Doet het u nooit zeer te zien hoe wij een kleine geloofs­ge­meen­schap geworden zijn? Ervaart u ook niet veel als een verlies? Dat kerken gesloten moeten worden? Dat er zo vele parochies opgeheven moeten worden? Dat er bijna geen priesters meer gewijd worden? Ik lijd er soms hevig onder.

En dan krijg je lezingen die oproepen om niet achterom te kijken; je doen en laten niet te laten bepalen door het verleden...

Bewondering kan ik hebben voor mensen die als Elisa zich openstellen voor Gods roep om er te zijn voor anderen. Uiteindelijk doen de leerlingen dat ook en geven zij echt gehoor aan Jezus oproep Hem na te volgen: om te leven voor God en mensen. Niet kijken naar wat geweest is; naar wat je had kunnen doen voor anderen. Nee kijken naar wat je nú voor anderen kunt betekenen.

Wij zongen vorige week in ons slotlied “Om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren”. Dat mogen wij ons afvragen bij het opstaan: voor wie kan ik vandaag iets betekenen?

Voor wie mag ik er vandaag zijn?! En dat kan je man of je vrouw betreffen, de kinderen, familieleden, meedoen met een goed doel, opkomen voor iemand, onrecht aan de kaak stellen, vrede stichten, een zieke bezoeken.

Wie kan er iedere dag niet iets goeds doen voor een ander? Dat vraagt God volgens mij aan ieder van ons in de moeilijke lezingen: “doe goed aan de mensen die je nodig hebben, die op je rekenen.

Wees een mens van gevende, vergevende en dienende liefde! Je kunt het echt!!

Lezingen zijn na te lezen op Bijbel.net