Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bevrijding. Vanzelfsprekend gaan mijn gedachten bij dit woord spontaan terug naar de avond van 5 mei 1945. Ik was 17 jaar oud en was de hele hongerwinter ondergedoken geweest met allerlei ontberingen en spanningen.

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Eucharistieviering 11 juni
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023

Op zon­dag 11 juni

EUCHARISTIEVIERING om 11.30 uur

voor­gan­ger: pastor Dominiek Deraeve

koor: Ben Niekus

Na afloop bent u uit­ge­no­digd elkaar te ont­moe­ten achter in de kerk met koffie en thee

Salesiaanse familiedag
zaterdag 2 februari in de Lucaskerk
gepubliceerd: zondag, 20 januari 2019
‘Je thuis voelen in de kerk’. Dat is het thema van de familie­dag die wordt gehou­den op zater­dag 2 februari in de Lucas­kerk. In dit thema heeft vooral het woord ‘thuis’ een be­lang­rijke eigen bete­ke­nis in de salesiaanse traditie.
Kerstvieringen in de Pancratius - van harte welkom!
24 & 25 December 2018
gepubliceerd: zondag, 16 december 2018
Kerst is het feest waarop we de geboorte van Jezus vieren; een nieuw begin. Wij kunnen behoefte hebben aan zo’n nieuw begin. Aan hoop en per­spec­tief. Wanneer ons leven ons soms duister lijkt, is het goed her­in­ne­ringen in ons­zelf wakker te roepen van erva­ringen en verhalen die getuigen van licht en nieuw leven; de her­in­ne­ring aan de geboorte van Jezus, en aan alle hoop en belofte die deze voor ons her­bergt.
Bijdragen aan een prachtig kerstfeest met de armen van Amsterdam?
(Mozes en Aaronkerk te Amsterdam)
gepubliceerd: woensdag, 12 december 2018
Sant’ Egidio or­ga­ni­seert elk jaar op kerst­avond een groots kerst­feest voor dak­lo­zen, ouderen, ge­han­di­capten, kin­de­ren en vluch­te­lingen. Er wordt door velen reikhalzend uitgekeken naar dit gezellige feest waar zij getrak­teerd wor­den op vriend­schap, een vijfgangen­di­ner & een cadeau's. https://www.geef.nl/nl/actie/kerst­feesten-met-de-armen-in-amster­dam/donateurs
Jaarlijks kerstconcert Vox Laudans & Marcuskoor
met medewerking van het groot orkest Noël 2018
gepubliceerd: dinsdag, 27 november 2018
Zondag 18 de­cem­ber as. om 14.30 uur zullen Vox Laudans, het Marcus­koor en het groot orkest Noël 2018 olv Ben Niekus het jaar­lijkse kerst­con­cert ver­zorgen in de Ver­rij­ze­nis­kerk, Louis Bouw­mees­ter­straat 76 te Am­ster­dam.
Zie, ik begin iets nieuws
digitale adventsretraite 2018
gepubliceerd: dinsdag, 20 november 2018
"Zie, ik begin iets nieuws" is de titel van de digitale advents­re­traite 2018 van de jezuïeten. Onze wereld is onvolmaakt, onaf, niet liefde­vol, vaak zon­dig. Deze retraite wil laten ont­dek­ken dat God juist in deze chao­tische wereld mens wordt om alles nieuw te maken.
Allerzielen 2018 (zondag 4 november om 10.30 uur)
Niemand valt of hij heeft een naam bij U. Niemand valt of zij valt in Uw handen
gepubliceerd: zondag, 28 oktober 2018
Op de zon­dag na Aller­zie­len (zon­dag 4 no­vem­ber om 10.30 uur) willen wij als gelo­vi­gen in een speciale requiem­vie­ring de over­le­de­nen van het afgelopen jaar gedenken. Zij leven in uw hart en zij leven bij en in God, zo mogen wij geloven.
Sterven doe je elke dag
door Pastor Dominiek Deraeve, sdb
gepubliceerd: zondag, 28 oktober 2018
Er rust in onze maat­schap­pij een taboe op de dood. Alles wat met de dood te maken heeft wordt weggemoffeld. De dood is het absolute einde. Daarna is alles gedaan, er is niets meer. Mensen willen niet met de dood gecon­fron­teerd wor­den. 


vrijdag, 28 september 2018Wil ik gevonden worden?
zondag, 23 september 2018Bedevaart naar Israël
dinsdag, 21 augustus 2018Brief van paus Franciscus over seksueel misbruik
zaterdag, 4 augustus 2018Tijd maken voor elkaar
zaterdag, 4 augustus 2018‘Gaudete et exsultate’ - Wees blij en juich
zaterdag, 4 augustus 2018Bedevaart naar O.L.V. ter Nood te Heiloo
zaterdag, 23 juni 2018De zomer: een tijd van verbondenheid
zaterdag, 26 mei 2018Gaat U mee met hulpbisschop J. Hendriks naar Lourdes!
zaterdag, 14 april 2018Zonnebloemdag naar Safaripark Beekse Bergen
zaterdag, 14 april 2018Verloting Paaskaars 2017
zaterdag, 31 maart 2018Pasen, het grootste feest!
maandag, 12 maart 2018Stille Omgang

meer berichten vindt u in het archief