Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vastenaktie 2013 - Project Honduras

Paulus-, Lucas- en Pancratiuskerk

gepubliceerd: dinsdag, 30 juli 2013
Vastenaktie 2013 - Project Honduras

Gedurende de vas­ten­tijd 2013 werd door de ge­za­men­lijke pa­ro­chies geld ingezameld voor terug­ge­keerde mi­gran­ten in Honduras. Tien­dui­zen­den mensen ontvluchten jaar­lijks de schrijnende armoede, de uit­zichtloos­heid en het geweld in Honduras.

Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toe­komst en een mens­waar­dig bestaan. Slechts een paar procent van de mi­gran­ten bereikt de VS voor een leven als illegale werk­kracht. De anderen wor­den opgepakt en terug­ge­stuurd. Ze komen ont­goo­cheld, bescha­digd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

Meer in­for­ma­tie op www.vastenaktie.nl/het-doel/honduras

Het streef­be­drag was dit jaar € 10.000.00. De ge­za­men­lijke pa­ro­chies hebben dit jaar een bedrag van € 10.358,80 op­ge­haald waardoor wij dit bedrag aan de Vastenaktie hebben kunnen overmaken.

Allen veel dank voor uw bijdrage. Een prach­tig re­sul­taat!!