Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Expeditie Vrede

gepubliceerd: woensdag, 16 oktober 2013
Expeditie Vrede

Expeditie Vrede, een verrassende en vooral in­spi­re­rende dag, zal zon­dag­mid­dag 27 ok­to­ber as. plaats­vin­den in het centrum van Am­ster­dam.

In onze maat­schap­pij wor­den ver­schil­lende gods­diensten vaak tegen elkaar uitgespeeld en wordt de nadruk maar al te vaak gelegd op de verschillen en problemen. Maar het kan ook anders.

Om dit te bewijzen trekken gemengde teams van 5 tot 7 jon­ge­ren langs plekken van hoop, geloof en liefde, ‘heilige huisjes’. Zij laten zien dat zij juist dankzij hun bonte ver­za­me­ling een eigen bijdrage kunnen leveren aan vrede.

Stuur het bericht gerust door aan ieder die je kent en schrijf je in via expeditie­vre­de@hotmail.com. Ga ook even naar www.expeditie­vre­de.nl en bekijk het filmpje! 

Expeditie vrede wordt geor­ga­ni­seerd door Sant’ Egidio Am­ster­dam, Doops­ge­zinde ge­meen­te Am­ster­dam en Fran­cis­ca­nen Neder­land.