Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Volwassenkatechese in de Lucasparochie

gepubliceerd: zondag, 20 oktober 2013
Volwassenkatechese in de Lucasparochie

De Lucas­paro­chie heeft de goede gewoonte om te proberen ons ons geloof vooral vanuit de Schrift te laten voe­den. Dit ver­on­der­stelt een groeiende, levend(ig)e kennis van de Bijbel in een actieve verbin­ding met ons leven.

Met de volwassen dopelingen van dit jaar is af­ge­spro­ken om eens in de drie weken op woens­dag­avond aan de hand van het boek van Loed Loosen: Het derde testa­ment - De Bijbel ver­der schrijven telkens één Bijbel­tekst te bespreken en daarbij de tijd te nemen om uit te wisselen waar en hoe deze tekst of dit thema raakt aan ons eigen leven.

Deze bij­een­komsten staan uit­druk­ke­lijk open voor anderen die aan de hand van de Schrift ver­der willen groeien in het geloof.

(Overigens betekent de keuze voor deze opzet dat de Bijbel­avon­den zoals we die de afgelopen jaren in de Lucas gewend waren, in de Advent níet door­gaan.)

Data in 2013 - 2014 (telkens op woens­dag­avond van 20.00 - 21.30 uur);

30 ok­to­ber

20 no­vem­ber

11 de­cem­ber

22 januari

12 februari

5 maart

26 maart

23 april

14 mei

4 juni

25 juni