Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jaarprogramma jongerengroep Lucasparochie

gepubliceerd: zaterdag, 19 oktober 2013
Jaarprogramma jongerengroep Lucasparochie

De jon­ge­ren­groep in de Lucas vindt het een feest om bij de ge­meen­schap van Jezus te horen.

Met elkaar ont­dek­ken we steeds meer wat het betekent om bij de ge­meen­schap van Jezus te horen. Deze twee aspecten van vreugde en ver­die­ping krijgen hun plek in bij­een­komsten in eigen kring en in deelname aan jon­ge­ren­acti­vi­teiten vanuit ons bisdom en de wereld­kerk (zie Agenda).

In eigen kring ont­moe­ten wij elkaar op de 1e dins­dag van de maand: 19.30 inloop, 20u start pro­gram­ma. Dan is er tijd en aan­dacht voor elkaar, voor gezellig­heid en uit­wis­se­ling.

We bespreken aan de hand van een hoofd­stuk uit: Het derde testa­ment - Loed Loosen een be­lang­rijke tekst uit de Bijbel en kijken waar dit in ons eigen leven raakt.

We sluiten af met een kort gebeds­mo­ment. Klaar om 21.30, uiter­lijk om 22u ie­der­een weg.

N. B. De tieners gaan 1 x p. 3 weken op woens­dag­avond aan de gang met Het Licht op ons pad 16+.

Jon­ge­ren die willen helpen voor­be­rei­den en be­ge­lei­den, zijn van harte welkom.

De eerste voor­be­rei­dings­avond hier­voor is dins­dag­avond 15 ok­to­ber (wie wil: eerst eten bij Colm).

Geloof helpen door­ge­ven is een uits­te­kende manier om je eigen (kennis van het) geloof te voe­den.

Dit geldt ook voor wie op zon­dag wil mee­werken aan de kin­der­neven­diensten.

Voor de jon­ge­ren en de tieners geldt dat we de ko­men­de tijd met muziek proberen meer vreugde in de (zon­dags)vie­rin­gen proberen te brengen.

Agenda 2013-2014

dins­dag 8 ok­to­ber         jon­ge­ren­groep

zon­dag 27 ok­to­ber        Expeditie Vrede, geor­ga­ni­seerd door Sant’ Egidio e.a.

dins­dag 5 no­vem­ber     jon­ge­ren­groep

16-17 no­vem­ber           DiaconAction (ook jon­ge­ren­col­lec­te in de kerk)

dins­dag 3 de­cem­ber      jon­ge­ren­groep

zon­dag 15 de­cem­ber     kerst­feest jon­ge­ren­plat­form

dins­dag 7 januari 2014 jon­ge­ren­groep

dins­dag 4 februari         jon­ge­ren­groep

dins­dag 4 maart            jon­ge­ren­groep

zater­dag 22 maart        Stille Omgang

dins­dag 1 april              jon­ge­ren­groep

zon­dag 13 april             Palm­zon­dag

dins­dag 6 mei?              jon­ge­ren­groep

dins­dag 3 juni               jon­ge­ren­groep

zater­dag 14 juni            onze seizoensaf­slui­ting: BBQ in tuin pastorie

za. 28 - zo. 29 juni        Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag: festival in Nieuwkuijk

 

==========

??                                  ver­die­pings­week­enden Jong Katho­liek

??                                  weekend Antwerpen Sant’ Egidio