Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Tienerprogramma regio Nieuw-West in de Lucasparochie

gepubliceerd: donderdag, 17 oktober 2013
Tienerprogramma regio Nieuw-West in de Lucasparochie

In het afgelopen jaar is er rond en na het Vormsel in de Lucas een leuke tiener­groep ontstaan, waaraan vooral ‘de oudere vor­me­lin­gen’ meedoen. Daarom is het pro­gram­ma van dit jaar vooral op deze leef­tijd afgestemd. De tieners gaan 1 x p. 3 weken op woens­dag­avond aan de gang met Het Licht op ons pad.

Deze methode biedt voor alle leeftij­den van 4-16 jaar en ouder een eigen­tijds aanbod om te leven en te leren met het geloof, met de Bijbel en het ker­ke­lijk jaar als uitgangs­pun­ten.

Wij hebben nu gekozen voor de versie Het Licht op ons pad 16+.

De bij­een­komsten vin­den op woens­dag­avond van 20.00-21.30 uur plaats in de Sint Lucas­paro­chie en wor­den begeleid door pastor Colm Dekker en jon­ge­ren van de jon­ge­ren­groep van de Lucas.

Naast deze bij­een­komsten in de eigen kring zijn er momenten om andere jon­ge­ren uit ons bisdom en zelfs daar­bui­ten te ont­moe­ten en met hen samen het geloof te vieren en te verdiepen.

Daar­naast gaan we de ko­men­de tijd proberen met muziek meer vreugde in de (zon­dags)vie­rin­gen in de Lucas­kerk te brengen.

Agenda 2013-2014

woens­dag 16 ok­to­ber      Het Licht op ons pad

zon­dag 27 ok­to­ber          Expeditie Vrede, Sant’ Egidio e.a.

woens­dag 6 no­vem­ber     Het Licht op ons pad

16-17 no­vem­ber              DiaconAction (ook jon­ge­ren­col­lec­te in de kerk)

woens­dag 27 no­vem­ber    Het Licht op ons pad

zon­dag 15 de­cem­ber       kerst­feest jon­ge­ren­plat­form

woens­dag 18 de­cem­ber   Het Licht op ons pad

woens­dag 15 januari       Het Licht op ons pad

woens­dag 5 februari        Het Licht op ons pad

woens­dag 26 februari      Het Licht op ons pad

woens­dag 19 maart         Het Licht op ons pad

zater­dag 22 maart          Stille Omgang

woens­dag 9 april             Het Licht op ons pad

zon­dag 13 april               Palm­zon­dag

woens­dag 30 april           Het Licht op ons pad

woens­dag 21 mei            Het Licht op ons pad

woens­dag 11 juni            Het Licht op ons pad

zater­dag 14 juni             onze seizoensaf­slui­ting: BBQ in tuin pastorie Lucas

za. 28 - zo. 29 juni         Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag: festival in Nieuwkuijk

 

==========

??                                                                           weekend Antwerpen Sant’ Egidio