Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Misintenties in 2014

gepubliceerd: donderdag, 2 januari 2014
Misintenties in 2014

Mocht u in 2014 een jubileum ker­ke­lijk willen vieren, geeft u dan zo spoe­dig moge­lijk de datum op.

Er zijn nogal wat pa­ro­chi­anen die een vaste dag hebben om een dier­ba­re te gedenken. Som­mi­gen kiezen voor de laatste zater­dag van de maand – anderen voor de 1e – 2e – 3e- 4e-  laatste zon­dag van de maand.

Als u die traditie in 2014 voort wilt zetten, wilt u dan zo vrien­de­lijk zijn dat schrifte­lijk aan pastoor Theo Bankras door te geven?

U geeft dan op: de intentie en op welke zater­dag of zon­dag van de maand u die intentie geplaatst wenst.

Bij voor­baat harte­lijk dank.