Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerst in de Pancratius

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013
Kerst in de Pancratius

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de vie­rin­gen met Kerst­mis in de Pancratius te Am­ster­dam-Sloten.

Vrij­dag 20 de­cem­ber

19.00 uur: Dienst van Boete en Verge­ving

Zondag 22 de­cem­ber

14.30 uur: Kerst­con­cert Vox Laudans, het Marcus­koor, onze organist Tamir Chasson en het groot orkest Noël 2013 olv Ben Niekus in de Ver­rij­ze­nis­kerk (Louis Bouw­mees­ter­straat)

Dins­dag 24 de­cem­ber

19.45 uur: Koorzang – samenzang.

20.00 uur: Eerste Nachtmis  met Ned. Koor St. Cecilia.

22.45 uur: Koorzang – samenzang.

23.00 uur: Tweede Nachtmis met Lat. Koor Vox Laudans.

Woens­dag 25 de­cem­ber Eerste Kerst­dag

10.30 uur: Eucha­ris­tie met Ned. Koor St. Cecilia.

Donder­dag 26 de­cem­berTweede Kerst­dag - St. Stefanus.

10.30 uur: Eucha­ris­tie met Lat. Koor Vox Laudans. (cele­brant Kape­laan H. Versteeg)

In de Kerst­vie­ringen: Extra collecte voor Mgr. A. Sol.