Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek

gepubliceerd: dinsdag, 31 december 2013
Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek

Bis­schop Mgr. Jos Punt wil graag zijn bevin­dingen tij­dens het ad limina bezoek delen met de gelo­vi­gen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Terug in Neder­land heeft de bis­schop gewerkt aan een brief waarin hij aangeeft waar tij­dens de bespre­kingen met de Con­gre­ga­ties en Raden o.a. over ge­spro­ken is en hoe de ont­moe­ting met de Paus is verlopen.

De volle­dige brief wordt via on­der­staan­de link op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam weerge­ge­ven.

www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/?p=news&id=1413&t=Bis­schop+in­for­meert+gelo­vi­gen+over+Ad+Limina­be­zoek