Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Naar Israël in 2014?

gepubliceerd: dinsdag, 17 juni 2014
Naar Israël in 2014?

Het is al enige jaren gele­den dat de pa­ro­chie van de Vredes­kerk naar Israël is geweest en nu hebben enkele pa­ro­chi­anen het ini­tia­tief geno­men deze reis opnieuw te or­ga­ni­se­ren.

Na onze eerste oproep hebben zich voorlopig al meer dan 15 personen aangemeld en gaat dus ... de reis naar Israël door in het najaar van 2014.

Inmiddels zijn er meer­dere pa­ro­chies bij ons aan­ge­slo­ten en mis­schien voelt U er ook voor om met ons mee te gaan.

De reis

  • een reli­gi­euze bus­reis van 11 dagen van 27 ok­to­ber tot en met 6 no­vem­ber 2014
  • hieraan voor­af­gaand een 7-daagse reli­gi­euze wandel­tocht van 21 ok­to­ber t/m 27 ok­to­ber 2014

We wan­de­len van kibbutz naar kibbutz in de omge­ving van Jeru­za­lem alwaar we ein­digen. (o.a Emmaus en Natio­naal Natuur­park)

Wie zich hier­voor opgeeft moet in staat zijn om 6 á 7 uur per dag te lopen, reke­ning hou­dend met hier en daar wat klimmen en dalen.

Op 27 ok­to­ber arriveren de mensen die gekozen hebben voor de 11-daagse bus­reis en begint de ge­za­men­lijke groeps­reis van 11 dagen per tou­ringcar.

We bezoeken alle plaatsen die te maken hebben met de oorsprong van ons Chris­te­lijk Geloof.

Kosten

  • de 11-daagse bus­reis 1830 euro per persoon *
  • de 7- daagse wandel­tocht en 11-daagse bus­reis 2800 euro per persoon *
    *) Hoe meer mensen mee­gaan des te goedkoper wordt de reis

Deze prijs is inclusief vliegreis, over­nach­tingen, ontbijt, diner, toegangs­prij­zen en fooien.

Mocht het erg onrus­tig wor­den in dit gebied (oorlogsdrei­ging) dan wordt na overleg met het reis­bu­reau de reis afgezegd maar daar gaan we niet vanuit.

Aanmel­ding en meer info

Anya Banen, email: af.banen@tele2.nl of tel: 020-6446297
Suzette van Balen, email: s.c.m.balen@upcmail.nl of tel: 020-6926874