Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Zaterdag 29 maart: Informatiemiddag Ambon Adoptieproject

project van Mgr. Andre Sol

gepubliceerd: zondag, 16 februari 2014
Zaterdag 29 maart: Informatiemiddag Ambon Adoptieproject

De dia-avon­den, geor­ga­ni­seerd door Toon en Rie Sol, kunnen velen zich wellicht  nog her­in­ne­ren. Tijdens deze avon­den was er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten, wer­den er dia’s uit Ambon getoond en werd de avond afgesloten met een gezellige loterij. Toon en Rie zijn helaas niet meer onder ons, maar hun werk wordt voort­ge­zet. Twee jaar gele­den is de admi­ni­stra­tie met veel liefde door ons, Corrie en Gert Leen over­ge­no­men. Inmiddels hebben we ver­ster­king gekregen van André Sol,Ton Loogman en Jolanda Kuenen.

Het leek ons een goed idee om bo­ven­staande traditie in ere te her­stel­len en hebben twee data geprikt, waarop we elkaar zou­den kunnen ont­moe­ten. Tijdens deze in­for­ma­tie­mid­dag zullen wij u onder andere de laatste beel­den uit Ambon tonen.

Wij nodigen u uit voor één van de in­for­ma­tie­mid­da­gen over ons project:

  • Zater­dag 29 maart 2014 (15.00 - 16.30 uur)
    in het zaaltje naast de Pancratius­kerk, Sloterweg 1186, 1066 CV Am­ster­dam
  • Zater­dag 12 april 2014 (15.00 - 16.30 uur)
    pa­ro­chie de Bron, Ring­baan West 96, 5046 VA Tilburg

U kunt ons helpen om meer bekend­heid te geven aan het Ambonadoptie­pro­ject (www.ambonadoptie­pro­ject.nl) , zodat er nog meer kin­de­ren geholpen wor­den. Neem daarom gerust uw vrien­den en kennissen mee naar de in­for­ma­tie­mid­dag.

Als u van de uit­no­di­ging gebruik wilt maken, dan vragen wij u uiter­lijk 28 februari 2014 door te geven aan Corrie Leen (mail­a­dres: corrieleen@wxs.nl of tel. 023-5632297)  welke datum en met hoeveel personen u komt.

Wij hebben er zin in en hopen u allemaal te ont­moe­ten!

Corrie en Gert Leen - Ton Loogman en Jolanda Kuenen - André Sol.