Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sant’ Egidio Amsterdam krijgt een eigen plek!

woensdag 19 februari om 20.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 7 februari 2014
Sant’ Egidio Amsterdam krijgt een eigen plek!

Sant’ Egidio

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio is een chris­te­lijke leken­ge­meen­schap die in ruim zeven­tig lan­den van alle continenten present is en meer dan 50.000 leden telt.

De leden komen regel­ma­tig samen voor gebed en knopen vriend­schap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereld­schaal zet Sant’ Egidio zich in voor de dialoog tussen gods­diensten en de vreedzame oplos­sing van con­flic­ten.

De Ge­meen­schap werd in 1968 gesticht in Rome door Andrea Riccardi en een aantal mede­stu­denten. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’ Egidio in de Trastevere wijk, waar ook nu nog het centrum van de ge­meen­schap is geves­tigd.

In de Lage Landen heeft Sant’ Egidio haar centrum in Antwerpen en zijn er ge­meen­schappen in Am­ster­dam, Apel­doorn, Nijmegen en Utrecht.

Am­ster­dam

Pastor Colm Dekker van onze naburige Lucas­kerk is sinds het jaar 2000 actief in de Sant’ Egidio ge­meen­schap in Am­ster­dam.

De leden bid­den regel­ma­tig in één van de kerken in de stad en zoeken de armen op: ge­van­ge­nen, dak­lo­zen, eenzame ouderen, kin­de­ren die wat extra aan­dacht nodig hebben. De afgelopen jaren zijn ze qua leden flink gegroeid waar ze enorm dank­baar voor zijn.

De Sant’ Egidio­ge­meen­schap had tot op heden nog geen eigen plek in de stad. Vorig jaar heeft een pa­ro­chie in Am­ster­dam-Oost, die één van haar twee locaties moest afstoten, het leeg­ko­mende pand aan Sant’ Egidio aangebo­den voor hun werk­zaam­he­den voor de armen en als plek voor hun gebed.

Woens­dag 19 februari as. vieren zij de fees­te­lij­ke ingebruikname van dit pand met een avond­ge­bed dat wordt voor­ge­gaan door Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, gevolgd door een receptie.

U bent van harte welkom om deze fees­te­lij­ke bij­een­komst bij te wonen en nader kennis te maken met de Sant’ Egidio Ge­meen­schap van Am­ster­dam.

Details:

  • Datum: 19 februari 2014 om 20.00 uur
  • Adres: Tweede Ooster­park­straat 246, 1092 BV Am­ster­dam
  • Aanmel­den per email: santegidio@hetnet.nl