Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Onze Lieve Vrouw van Lourdes

gepubliceerd: zondag, 2 februari 2014
Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Op 11 februari 1858 kreeg Ber­na­dette Soubirous de eerste ver­schij­ning van ‘een vrouwe’, zoals ze zelf zei. Het meisje was de 14-jarige dochter van een werke­loze mole­naar. Ze was arm en zo traag van begrip dat ze niet eens de ant­woor­den van de kate­chis­mus uit haar hoofd kon leren.

Op 25 februari droeg de Vrouwe het meisje op naar de bron in de rots te gaan die daar vlakbij lag, en van het water te drinken en zich ermee te wassen. Bovendien gaf de Vrouwe te kennen dat er een kapel moest komen ter ere van haar zodat de mensen er naartoe kon­den gaan op bede­vaart.

Toen het kind ervan aan de pastoor ver­telde, was deze aan­vanke­lijk zeer terug­hou­dend. Hij droeg het meisje op de Vrouwe te vragen naar haar naam. Zij kwam terug met het bericht dat de Vrouwe had gezegd: “Ik ben de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis.”

Door dit ant­woord geloofde de pastoor in de echt­heid van de ver­schij­ningen. Vier jaar eer­der had de paus het dogma af­ge­kon­digd van Maria’s On­be­vlekte Ont­van­ge­nis. Maar dat een een­vou­dig, dommig kind als Ber­na­dette die woor­den in de mond nam: dat kon ze een­vou­dig niet van zich­zelf hebben. Alles bijeen herhaal­den zich de ver­schij­ningen acht­tien keer. De laatste vond plaats op 16 juli van dat­zelfde jaar.

Nog geen veer­tien dagen later had de bis­schop van Tarbes er al een com­mis­sie op gezet om te onder­zoeken wat hier aan de hand was. Het duurde bijna drie jaar voor ze met haar eindoor­deel kwam, dat het hier zeer waar­schijn­lijk authen­tieke ver­schij­ningen betrof. De gelo­vi­gen werd toe­ge­staan naar die plek op bede­vaart te gaan.

Op aan­wij­zingen van Ber­na­dette vervaar­digde de beeld­hou­wer J. Fabisch een beeld van de Vrouwe dat vanaf 1864 een plaatsje kreeg in de grot van de ver­schij­ningen. In 1876 kon men de kerk inwij­den die er gebouwd was. Vijfen­twin­tig jaar later was ook de eron­der liggende Rozen­krans­kerk klaar.

Vandaag de dag komen er elk jaar zo’n twee miljoen mensen naar Lourdes, onder wie vele zieken die er meestal bemoe­digd en getroost weer vandaan komen. Sinds de bede­vaarten op gang zijn geko­men, zijn er zes­tig offi­cieel erkende won­de­ren gebeurd.

Van vele andere won­der­ba­re gebedsgene­zingen en verho­ringen wordt nog onder­zocht of zij als won­der kunnen wor­den erkend. Produ­ceerde de bron op het moment van de ver­schij­ning een klein water­stroompje, te­gen­woor­dig geeft ze ruim hon­derd­dui­zend liter water per dag.

Ber­na­dette werd in 1925 zalig en in 1933 heilig verk­laard (&dag­ger; 1879; feest 16 april).

Bekijk deze video voor meer in­for­ma­tie; video.pbs.org/video/1777032885

(www.heiligen.net)