De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vrijdag 14 februari een pastorale brief, gericht aan alle Rooms-Katholieken in Nederland, verspreid onder de parochies. Onderwerp van de brief is het grote enthousiasme dat onder de Nederlandse bevolking leeft voor een pausbezoek.

 

"> De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vrijdag 14 februari een pastorale brief, gericht aan alle Rooms-Katholieken in Nederland, verspreid onder de parochies. Onderwerp van de brief is het grote enthousiasme dat onder de Nederlandse bevolking leeft voor een pausbezoek.

 

" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pastorale brief van de Nederlandse Bischoppenconferentie

gepubliceerd: zondag, 16 februari 2014
Pastorale brief van de Nederlandse Bischoppenconferentie

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft vrij­dag 14 februari een pas­to­rale brief, gericht aan alle Rooms-Katho­lie­ken in Neder­land, verspreid onder de pa­ro­chies. On­der­werp van de brief is het grote en­thou­sias­me dat onder de Neder­landse bevol­king leeft voor een paus­be­zoek. Lees hier­on­der de volle­dige tekst van de brief:

Brief aan alle Rooms-Katho­lie­ken in Neder­land

Utrecht, 14 februari 2014

Broe­ders en zusters,

Onder de Neder­landse bevol­king leeft een groot en­thou­sias­me voor een paus­be­zoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De bis­schop­pen van Neder­land vin­den het hartverwarmend dat zovelen geraakt en geïnspireerd wor­den door paus Fran­cis­cus en de manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bis­schop­pen hebben bij hun Ad Limina bezoek per­soon­lijk de bewogen­heid van de paus mogen ervaren en weten zich ge­sterkt door zijn bemoe­diging en zijn oproep om de hoop te bewaren.

De moge­lijk­heid van een paus­be­zoek heeft velen in bewe­ging gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land voorlopig niet moge­lijk was. De bis­schop­pen hebben daarom in hun eerst­volgende ver­ga­de­ring besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij na­tuur­lijk van harte welkom is. Dat er geen uit­no­di­ging kwam, was voor velen een teleur­stel­ling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kar­di­naal Eijk en alle andere bis­schop­pen de paus graag in Neder­land had­den verwelkomd.

Er werd een bur­gerini­tia­tief gestart tot het verzamelen van hand­te­keningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Neder­land te komen. De bis­schop­pen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de pa­ro­chies in­for­meren dat een bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toe­komst een moge­lijk­heid voordoen voor een uit­no­di­ging, dan gaan de bis­schop­pen dit zeker opnieuw bespreken.

Ondertussen hopen wij dat het en­thou­sias­me voor paus Fran­cis­cus en zijn ge­tui­ge­nis van het Evan­ge­lie in woord en daad rijke vrucht mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bid­den dat dit zich voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de naasten lief te hebben in woord en daad.

De R.-K. bis­schop­pen van Neder­land