Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jongerenpastoraat bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuwe website

gepubliceerd: zondag, 13 april 2014
Jongerenpastoraat bisdom Haarlem-Amsterdam

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft een nieuwe web­si­te. De nieuwe web­si­te verschilt op vele wijzen ten opzichte van de vorige web­si­te.

Met de nieuwe web­si­te probeert het jon­ge­ren­pas­to­raat een nieuwe groep jon­ge­ren te bereiken en te voor­zien in een behoefte om meer over God en het Katho­lie­ke geloof te weten te komen.

In korte teksten wordt er op een per­soon­lijke, aan­spre­kende en dui­de­lijke manier uitleg gegeven over geloofson­der­wer­pen die aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van jon­ge­ren. Zo is de web­si­te ook inte­res­sant voor jon­ge­ren die nog heel weinig van het geloof weten, maar wel via het web op zoek gaan naar God. En als deze jon­ge­ren na verloop van tijd andere gelo­vi­ge jon­ge­ren willen ont­moe­ten, dan kunnen zij zich na­tuur­lijk aan­slui­ten bij de ac­ti­vi­teiten van het bisdom, of na­tuur­lijk via Social Media!

De web­si­te biedt ook veel inte­res­sante in­for­ma­tie en nieuws­be­richten voor bege­lei­ders. De nieuwe web­si­te is op palm­zon­dag gelan­ceerd op een nieuw adres, maar het oude adres werkt ook nog.