Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte gehouden voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon; een project, waarbij kinderen in de Molukken financieel geholpen worden. Tijdens de vieringen is € 1.880,= opgehaald."> Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte gehouden voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon; een project, waarbij kinderen in de Molukken financieel geholpen worden. Tijdens de vieringen is € 1.880,= opgehaald." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dankbrief van Mgr. Andre Sol

www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: zaterdag, 1 maart 2014
Dankbrief van Mgr. Andre Sol

Tijdens de kerst­vie­ringen is er een extra collecte gehou­den voor het Ambon Adoptie­pro­ject van Mgr. Andre Sol uit Ambon; een project, waarbij kin­de­ren in de Molukken fi­nan­cieel geholpen wor­den. Tijdens de vie­rin­gen is € 1.880,= op­ge­haald.

Mgr. Sol schreef 15 februari vanuit Ambon een brief aan het kerk­bestuur:

 

Geacht Bestuur,

Verrast en met blijd­schap ont­ving ik van u €  1 880,= voor het adoptie­fonds van arme kin­de­ren in de Molukken.

Ik was niet zeker of na zoveel jaren men daar­mee nog door zou willen gaan in de Kerst­mis Nachtmis .

Hierbij laat ik u allen weten, dat we nog steeds door­gaan de ongeveer 2000 kin­de­ren te helpen, iedere maand met betaling van 100 millioen rupieh. Uw hulp maakt dit moge­lijk en de admi­ni­stra­tie is in jon­gere han­den, want ikzelf ben nu ruim 98 jaar.

Mijn dank gaat ook aan Pastoor Bankras die inder­tijd hier­voor zijn steun gaf.

Beste wensen voor 2014 aan alle gevers, harte­lijke groeten,

Oud pa­ro­chi­aan A.P.C Sol.-msc.


Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject?

Bekijk het filmpje op You tube:

http://www.youtube.com/watch?v=Cicf_mhAfYU