Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Op weg met een bijzonder kompas

project van Arkade-Cilon & Hogeschool iPabo

gepubliceerd: donderdag, 5 juni 2014
Op weg met een bijzonder kompas

Arkade-Cilon en de Hoge­school iPabo hebben een uniek project ont­wik­keld voor leer­lin­gen van basis­scho­len: ‘Op weg met een bij­zon­der kompas’.

De kust van Noord-Holland kent een lange ge­schie­de­nis van de mens met zijn omge­ving. Een ge­schie­de­nis van zin­ge­vings­vra­gen, opkomst, neergang en weer opkomst. Mensen die het lef hebben om vragen te stellen over het leven, geïnspireerd door de chris­te­lijke traditie. Dit werd én wordt gedaan op ver­schil­lende heilige plekken in Egmond en Heiloo: de Abdij van Egmond, het St.Lioba­kloos­ter en Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Op de web­si­te www.bij­zon­derkompas.nl treft u een schat aan in­for­ma­tie aan die ook de volwassen bezoeker aan deze plaatsen veel in­for­ma­tie geeft om het bezoek inte­res­sant en leer­zaam te maken (zie kopje leer­kracht).

Veel plezier!