Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerk geopend om slachtoffers vlucht MH 17 te gedenken

donderdag 24 juli tussen 19.00 - 20.30 uur

gepubliceerd: woensdag, 23 juli 2014
Kerk geopend om slachtoffers vlucht MH 17 te gedenken

 

Ongeveer vijf­tig katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerken in Am­ster­dam en omstreken lui­den don­der­dag­avond om 20.00 uur de klokken voor de slacht­of­fers en nabe­staan­den van de vliegramp in Oekraïne.
Kaarsen bran­den
 De Am­ster­damse kerk­ge­bouwen wor­den van over­mor­gen tussen 19.00 tot 20.30 uur open­ge­steld voor mensen die uiting willen geven aan hun verdriet, ontsteltenis en medeleven.
Medeleven betuigen
 Bij de ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines kwamen 298 mensen om het leven. Onder hen ook een aantal Am­ster­dammers. “Vele Am­ster­dammers hebben vrien­den, familie, collega's of kennissen verloren”, lichtte ini­tia­tiefnemer de Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam toe. “Daar­naast zijn er veel Am­ster­dammers die hun medeleven willen betuigen aan de nabe­staan­den.” 
Reactie ge­meen­te
 De ge­meen­te Am­ster­dam laat weten het een mooi ini­tia­tief te vin­den. “Het is goed dat er, een week na de ramp, plekken zijn in de stad waar Am­ster­dammers kunnen samen­ko­men om hun verdriet om dit on­voor­stel­bare verlies te delen. De ge­meen­te deelt dit verdriet.”
Stille tocht
 Morgen­avond wordt er om 20.00 uur in de hoofd­stad een stille tocht gehou­den. Deze begint en ein­digt op de Dam. Wie deel wil nemen wordt ver­zocht witte kle­ding aan te trekken. Ter afslui­ting is er een minuut stilte en wor­den er witte ballonnen opgelaten.
Ongeveer vijf­tig katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerken in Am­ster­dam en omstreken lui­den don­der­dag­avond om 20.00 uur de klokken voor de slacht­of­fers en nabe­staan­den van de vliegramp in Oekraïne.
Kaarsen bran­den
 De Am­ster­damse kerk­ge­bouwen wor­den van over­mor­gen tussen 19.00 tot 20.30 uur open­ge­steld voor mensen die uiting willen geven aan hun verdriet, ontsteltenis en medeleven.
Medeleven betuigen
 Bij de ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines kwamen 298 mensen om het leven. Onder hen ook een aantal Am­ster­dammers. “Vele Am­ster­dammers hebben vrien­den, familie, collega's of kennissen verloren”, lichtte ini­tia­tiefnemer de Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam toe. “Daar­naast zijn er veel Am­ster­dammers die hun medeleven willen betuigen aan de nabe­staan­den.” 
Reactie ge­meen­te
 De ge­meen­te Am­ster­dam laat weten het een mooi ini­tia­tief te vin­den. “Het is goed dat er, een week na de ramp, plekken zijn in de stad waar Am­ster­dammers kunnen samen­ko­men om hun verdriet om dit on­voor­stel­bare verlies te delen. De ge­meen­te deelt dit verdriet.”
Stille tocht
 Morgen­avond wordt er om 20.00 uur in de hoofd­stad een stille tocht gehou­den. Deze begint en ein­digt op de Dam. Wie deel wil nemen wordt ver­zocht witte kle­ding aan te trekken. Ter afslui­ting is er een minuut stilte en wor­den er witte ballonnen opgelaten.

 

Ongeveer vijf­tig katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerken in Am­ster­dam en omstreken lui­den don­der­dag­avond om 20.00 uur de klokken voor de slacht­of­fers en nabe­staan­den van de vliegramp in Oekraïne.

Kaarsen bran­den

Ook de St. Pancratius­kerk is don­der­dag­avond 24 juli tussen 19.00 tot 20.30 uur open­ge­steld voor mensen die uiting willen geven aan hun verdriet, ontsteltenis en medeleven.

Medeleven betuigen

Bij de ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines kwamen 298 mensen om het leven. Onder hen ook een aantal Am­ster­dammers. “Vele Am­ster­dammers hebben vrien­den, familie, collega's of kennissen verloren”, lichtte ini­tia­tiefnemer de Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam toe. “Daar­naast zijn er veel Am­ster­dammers die hun medeleven willen betuigen aan de nabe­staan­den.”