Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bedevaart naar O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo

woensdag 20 augustus 2014

gepubliceerd: vrijdag, 15 augustus 2014
Bedevaart naar O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo

Zoals inmiddels al veel jaren gebruike­lijk gaan de pa­ro­chies van St. Lucas, Pancratius en Paulus rond het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming op pelgrims­tocht naar Runx­putte-Heiloo.

Deze bede­vaart vindt dit jaar plaats op woens­dag 20 au­gus­tus. We vieren in de Genade­ka­pel om 11.30 uur de Eucha­ris­tie, waarin de drie pastores voor­gaan. Ver­vol­gens gaan we naar het Oesdom, een gelegen­heid om ons van thuis mee­ge­bracht brood te eten. In dat Oesdom kunt U op eigen kosten thee, koffie of chocomel kopen. Er is in dit Oesdom een winkel, waar een ruime sorte­ring kaarsen, beeldjes, CD’s, boeken en andere reli­gi­euze artikelen te koop is.

Na de lunch hebt U tijd voor Uzelf en om 14.00 uur bid­den we in het kruis­weg­park de kruis­weg. Na het vieren, be­zin­nen en bid­den gaan degenen, die dat willen naar de Joannahof in Bakkum om iets te drinken, te snoepen of te eten.

We gaan naar Heiloo met eigen ver­voer. Het is altijd moge­lijk, als Uzelf geen auto hebt, om met iemand mee te rij­den. Voor de organi­sa­tie is het pret­tig te weten wie er met deze bede­vaart meegaat. U kunt zich opgeven bij pastoor Theo Bankras (020-6153863), per brief in de brievenbus van de pastorie of per e-mail naar info@pancratiussloten.nl

We hopen dat het ook dit jaar een in­spi­re­rende pelgrims­tocht wordt: een moment van be­zin­ning en van gebed op voor­spraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Meer in­for­ma­tie over het Bede­vaartsoord O.L. Vrouw ter Nood op http://www.onzelievevrouwter­nood.nl/ge­schie­de­nis.html