Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Welkom!

Oproep: Nieuwe vrijwilligers

gepubliceerd: maandag, 3 november 2014
Welkom!

Wij mogen ons rijk rekenen met al die mensen die zich als vrij­wil­li­ger inzetten voor onze kerk­ge­meen­schap.

Wij zijn op zoek naar nieuwe en­thou­siaste mensen om het hui­dige vrij­wil­li­gers­team te ver­ster­ken. U komt terecht in een gezellig teams die u graag weg­wijs maken en blij zijn met uw inzet.

Waar kunt u uw talenten kwijt:

 • On­der­houd Tuin
 • Begraaf­plaats
 • Kerk­plein
 • Kerkschoonmaak
 • Bloem­ver­sie­ring
 • Ver­zor­ging van weke­lijks pa­ro­chie­blad
 • Opmaak van mis­boekjes bij speciale gelegen­he­den
 • Website & sociale media
 • Koffieschenken / cate­ring begrafenissen
 • Kerk­bestuur
 • Avond­wake
 • De koren
 • Kosters
 • Kinder­ca­te­che­se
 • Lectoren
 • Collectanten
 • Mis­die­naars
 • En nog vele andere soms onzicht­ba­re taken

U ziet het, u kunt op vele terreinen uw talenten inzetten om onze kerk­ge­meen­schap leven­dig te hou­den en te onder­steunen.

Het levert u plezier, gezellig­heid en voldoe­ning op en u helpt de Pancratius­kerk om het hui­dig niveau van diensten te behou­den.

Neem voor meer in­for­ma­tie contact met ons op per e-mail (info@pancratiussloten.nl) of bij de pastoor!