Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mastreechter Staar in de HH. Engelbewaarders

Kerstconcert op zaterdag 20 december om 20.00 uur

gepubliceerd: zaterdag, 29 november 2014

Zater­dag 20 de­cem­ber houdt de Maastrichtse zang­ver­eni­ging Mastreechter Staar een kerst­con­cert in de HH. Engelbe­waar­ders in Bad­hoe­ve­dorp.

De Ko­nin­klij­ke Zang­ver­eni­ging Mastreechter Staar (Mastreechter Staar betekent: Ster van Maastricht) is een in de negen­tien­de eeuw opgericht mannen­koor uit Maastricht, met een uit­ge­breid repertoire van klassieke en reli­gi­euze werken, opera's,operettes, musicals en volksmelodieën.

Meer in­for­ma­tie en kaartverkoop op de web­si­te van de pa­ro­chie: