Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, destijds nog een boerendorp nabij Amsterdam. Hij trad in bij de missionarissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 augustus 1940 tot priester werd gewijd."> Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, destijds nog een boerendorp nabij Amsterdam. Hij trad in bij de missionarissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 augustus 1940 tot priester werd gewijd." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol

www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: vrijdag, 12 december 2014
Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol

Tijdens de kerst­vie­ringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptie­pro­ject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, des­tijds nog een boeren­dorp nabij Am­ster­dam. Hij trad in bij de mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 au­gus­tus 1940 tot pries­ter werd gewijd. Daarna ver­trok hij naar Neder­lands-Indië waar hij als mis­sio­na­ris werk­zaam was op de Kai-eilan­den.

Sol werd op 10 de­cem­ber 1963 benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor van het bisdom Ambon en titulair bis­schop van Regiana; zijn bis­schops­wij­ding vond plaats 25 februari 1964. Toen Jacobus Grent op 15 januari 1965 met emeritaat ging, volgde Sol hem op als bis­schop. Hij ging op 19 juni 1994 met emeritaat en bleef daarna op Ambon wonen.

De collecte is bedoeld voor Het Ambon Adoptie­pro­ject, een project, waarbij kin­de­ren in de Molukken fi­nan­cieel geholpen wor­den door Neder­landse adoptie­ou­ders. Dankzij deze steun kunnen de kin­de­ren toch een oplei­ding volgen. Daar de mede­wer­kers op vrij­wil­lige basis werken aan het project, komt elke ge­schon­ken euro daad­wer­ke­lijk bij het adoptie­kind terecht.

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject? Bekijk het filmpje op You tube:
http://www.youtube.com/watch?v=Cicf_mhAfYU