Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerst in de Pancratius

(van 21 december tm 1 januari)

gepubliceerd: vrijdag, 12 december 2014

U bent van harte welkom om het kerst­feest bij ons te komen vieren!

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de vie­rin­gen met Kerst­mis in de Pancratius te Am­ster­dam-Sloten. U kunt alle vie­rin­gen zon­der toegangs­kaarten bijwonen. 

Zondag 21 de­cem­ber

14.30 uur: Kerst­con­cert Vox Laudans, het Marcus­koor en het groot orkest Noël 2014 olv Ben Niekus in de Ver­rij­ze­nis­kerk (Louis Bouw­mees­ter­straat)

Woens­dag 24 de­cem­ber 

(cele­brant Kape­laan H. Versteeg)

19.45 uur: Koorzang – samenzang.

20.00 uur: Eerste Nachtmis  met Ned. Koor St. Cecilia.

22.45 uur: Koorzang – samenzang.

23.00 uur: Tweede Nachtmis met Lat. Koor Vox Laudans.

Donder­dag 25 de­cem­ber Eerste Kerst­dag

10.30 uur: Eucha­ris­tie met Ned. Koor St. Cecilia.

Zondag 28 de­cem­ber Feest van de Heilige Familie

(cele­brant Pastor Adolfs)

10.30 uur: Eucha­ris­tie met Ned. Koor St. Cecilia. 

Donder­dag 1 januari Feest van de Moeder Gods / Nieuw­jaar

10.30 uur: Eucha­ris­tie met met Lat. Koor Vox Laudans.

Na afloop van deze vie­ring gelegen­heid elkaar te onmoeten en een Zalig Nieuw­jaar toe te wensen.

In de Kerst­vie­ringen: Extra collecte voor Mgr. A. Sol.