Het feit dat onze pastoor, onze herder, pastoor Bankras is overleden begint langzamerhand door te dringen, alledaagse dingen die hij verzorgde moeten nu opeens door anderen worden opgepakt "> Het feit dat onze pastoor, onze herder, pastoor Bankras is overleden begint langzamerhand door te dringen, alledaagse dingen die hij verzorgde moeten nu opeens door anderen worden opgepakt " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

gepubliceerd: vrijdag, 23 januari 2015
Nieuws van het parochiebestuur

Beste pa­ro­chi­anen

Het feit dat onze pastoor, onze her­der, pastoor Bankras is overle­den begint langzamer­hand door te dringen, alle­daag­se dingen die hij ver­zorgde moeten nu opeens door anderen wor­den opgepakt en gedaan, dat valt niet altijd mee en daar wordt wellicht nog wel eens een foutje gemaakt, het is niet anders.

De pastoor van de Au­gus­ti­nus­paro­chie in Am­ster­dam Noord, Nico van der Peet, een goede bekende van onze pastoor, zal zijn nalaten­schap uit­voeren.

Kape­laan Versteeg zal in veel vie­rin­gen voor­gaan maar doet het 1e weekend van de maand elders de eucha­ris­tie, op 31 januari komt pastor Peter Klos en op 1 februari pater Frans Vervooren, voor ver­der in het jaar zijn we bezig om invulling te vin­den ook als kape­laan Versteeg op vakantie is of niet be­schik­baar.

Misin­tenties

Met de mis­in­ten­ties ging het niet helemaal goed in het vorige week­be­richt, met name het onder­stre­pen was niet helemaal correct, onze excuses daarvoor. Het zou voor ons mak­ke­lijker zijn als u de bestelde mis­in­ten­ties gelijk met het jaar laat lopen dus vanaf 1 januari. Velen doen dat al maar als u gaande het jaar gewend was te betalen vragen wij u nu om dat aan te vullen tot einde van dit jaar en dan vanaf januari volgend jaar weer de nieuwe intenties bestelt en betaalt. Bij voor­keur via de mail: info@pancratiussloten.nl en overmaken op onze reke­ning of een envelop met briefje in de pastorie­brie­venbus. N.B. wel altijd graag aan­ge­ven voor wie de intentie en welke zater­dag of zon­dag (de1e,2e,3e,4e,5e)

Kerst­col­lec­te Mgr. Andre Sol & dank

De kerst­col­lec­te voor mgr. Sol was € 1491,=  Wij kregen een mail van mgr. Sol welke wij hierbij plaatsen:

Ambon, 18 - 1- 2015.

Dier­ba­re mensen van de Pancratius­kerk,

In Ambon ont­ving ik het bericht van het over­lij­den van pastoor Th. J. Bankras. Hierbij wilde ik u allen vanuit Ambon laten weten, als oude pa­ro­chi­aan en namens het Adoptie Projekt voor arme kin­de­ren in de Molukken, dat ik zijn hulp, jarenlang door hem gegeven, hoog waar­deer. De Pancratius­paro­chie was het centrum voor dit project door zijn hulp.

Onge­twij­feld is de hemel wijd geopend voor deze vriend van de armen. Aan u allen ook die hem in deze actie volg­den mijn grote dank.

Met harte­lijke groeten en beste wensen

Oudpa­ro­chi­aan Mgr. Andre Sol