Allereerst willen wij graag melden dat er zondag 8 februari na de mis koffie drinken is in het parochiehuis. Wij hopen u hier te mogen ontmoeten!"> Allereerst willen wij graag melden dat er zondag 8 februari na de mis koffie drinken is in het parochiehuis. Wij hopen u hier te mogen ontmoeten!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

koffie, nieuwe voorganger

gepubliceerd: zaterdag, 7 februari 2015
Nieuws van het parochiebestuur

Beste pa­ro­chi­anen, 

Aller­eerst willen wij graag mel­den dat er zon­dag 8 februari na de mis koffie drinken is in het pa­ro­chiehuis. Wij hopen u hier te mogen ont­moe­ten!

Graag willen wij toch nog weer vragen of er dames of heren zijn die het koffie­drin­ken op de 3e of 4e zon­dag willen ver­zorgen, dan zou­den we een mooie traditie in stand hou­den. Het kost niet veel tijd en u geeft onze ge­meen­schap de kans elkaar te ont­moe­ten! Melden graag bij een van de be­stuurs­le­den of een mailtje naar info@pancratiussloten.nl

We zijn  verheugd te kunnen mel­den dat vanaf 1 maart 2015 pater Louis Mulder, voor een aantal van U bekend,  de 1e, 4e en eventuele 5e zon­dag wil voor­gaan in de st. Pancratius. Kape­laan Henk Versteeg doet, weer zoals het was, het 2e en 3e weekend. De 1e, 4e  en eventuele 5e zater­dag­avond zal er of een eucha­ris­tie­vie­ring of een gebeds-communie­vie­ring zijn.

Om alles de ko­men­de tijd goed te laten verlopen, doen wij een oproep voor vrij­wil­li­gers voor de functie van koster, lector, tuinman, bestuurslid of webmaster graag mel­den bij een van de be­stuurs­le­den.