Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vox Laudans 35 jaar!

(28 maart 1980 - 28 maart 2015)

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015
Vox Laudans 35 jaar!

Vox Laudans, ons Latijns gemengd koor zal op zon­dag 5 april, 1e paas­dag, hun 35 jarige ver­jaar­dag ker­ke­lijk vieren tij­dens de eucha­ris­tie van 10.30 uur in de paro­chie­kerk St. Pancratius, Sloterweg 1184, in Sloten.

Tijdens deze vie­ring zal het koor, ver­sterkt met enkele instru­mentalisten, de kleine Orgelmis van Joseph Haydn ver­zorgen. Na de vie­ring zal ook het Halleluja uit The Messiah” van Georg Friedrich Händel wor­den uitge­voerd.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwe­zig te zijn.

Regel­ma­tig ves­tigen wij de aan­dacht op de dringende nood­zaak van nieuwe leden in iedere stemsoort. Het geheim van ons koor zit in de saam­ho­rig­heid en de passie voor zingen.
Zingen is bij ons ontspan­ning, gezellig, bovendien uit­da­gend en … het is gezond. Wij proberen er weer een lustrum gezond aan te plakken.

En u….??? Zullen we dan toch de 40, een robijnen feest, halen?? Help mee dit cultureel erf­goed voor Sloten te behou­den. Iedere vrij­dag vanaf 13.30 tot 15.30 uur bent u welkom in de verwarmde kerk voor de repe­ti­tie.

Jan Vermist, se­cre­ta­ris
vermist@hetnet.nl