Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Avond van de martelaren (Kerk in Nood)

pater Frans van der Lugt

gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2015
Avond van de martelaren (Kerk in Nood)

Volgende week vrij­dag, op 27 maart, wordt in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam stil gestaan bij de mar­te­la­ren van de kerk en speciaal bij pater Frans van der Lugt die 8 april 2014 in Homs

Gedurende 50 jaar leefde hij in Syrië en zette hij zich in voor onder­wijs en mensen met beper­kingen. Als man van vrede bleef hij wonen bij de plaat­se­lijke bevol­king (Chris­te­nen én Moslims) in de bele­gerde bin­nen­stad van Homs.

Bijna een jaar gele­den werd hij vermoord. In de vroege ochtend van 8 april namen gewapende mannen hem gevangen, mis­handel­den hem en schoten hem door het hoofd. Dat alles gebeurde vlakbij het klooster waar hij op dat moment woonde. Hij zou kort daarop zijn 76ste ver­jaar­dag vieren. Drie dagen later werd de bin­nen­stad van Homs bevrijd.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Avond van de Mar­te­la­ren: St. Nicolaas­basi­liek, Am­ster­dam (tegen­over het Centraal Station). De toegang is gratis maar in ver­band met de verwachte belang­stel­ling wordt u ver­zocht zich aan te mel­den. Ga naar de web­si­te van Kerk in Nood voor meer in­for­ma­tie en voor een inschrijf­for­mu­lier.

Wilt u helpen?

De vre­se­lijke situatie in Syrië duurt voort en wij kunnen het werk dat pater Frans van der Lugt in Syrië is gestart onder­steunen door een gift te storten voor het werk van de Jesuit Refugee Service op de reke­ning van de Stich­ting Claverbond in Den Haag op reke­ning NL85 INGB 0000 8282 28 (graag uit­druk­ke­lijk vermel­den dat de gift bestemd is voor JRS-Syrië).