Voor het onderhoud van de kerk en de pastorale zorg wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. De giften aan de Pancratiuskerk zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belasting."> Voor het onderhoud van de kerk en de pastorale zorg wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. De giften aan de Pancratiuskerk zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belasting." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Houdt de Pancratiuskerk financieel in balans!

broodnodig

gepubliceerd: dinsdag, 7 april 2015
Houdt de Pancratiuskerk financieel in balans!

Voor het on­der­houd van de kerk en de pas­to­rale zorg wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. In de kerk staat een offerkist en/of u kunt een bedrag overmaken op NL13RABO0359603459 / NL16INGB0000155320 tnv de St. Pancratius­paro­chie te Am­ster­dam.

ANBI-Status:

 

De giften aan de Pancratius­kerk zijn onder de gebruike­lijke voor­waar­den aftrek­baar van de belas­ting.
De Pancratius­kerk staat niet met name genoemd op de web­si­te van de Belans­ting­dienst maar valt onder de groepsbeschik­king “de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van de rooms-katho­lie­ke kerk­pro­vin­cie”. Deze vindt u wel op de web­si­te van de Belas­ting­dienst.