Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verslag Vox Laudans 35 jaar!

(28 maart 1980 - 28 maart 2015)

gepubliceerd: dinsdag, 7 april 2015
Verslag Vox Laudans 35 jaar!

Zondag hebben wij het feit her­dacht dat wij 35 jaar gele­den onder de naam Vox Laudans de liturgie gingen ver­zorgen in de St. Pancratius. Diverse leden van het eerste uur alsmede leden van bevriende koren en instru­mentalisten hebben er toe bij­ge­dragen dat wij deze dag een mooie eucha­ris­tie­vie­ring kon­den aanbie­den aan de pa­ro­chi­anen.

Kape­laan Versteeg stak bij het begin van de vie­ring een kaars speciaal voor ons aan met de tekst:” Vrede en alle goeds”
Ook besteed­den hij alsmede de koster aan het einde van de vie­ring aan­dacht aan ons jubileum hetgeen door de aanwe­zigen met applaus werd onder­streept.

In besloten kring zijn wij, helaas in een koude omge­ving,  onder het genot van een warme kop koffie met..., enige tijd met onze mensen gezellig bij elkaar geweest. Namens het pa­ro­chie­bestuur was ook een afvaar­diging aanwe­zig, hetgeen door ons zeer op prijs werd gesteld.

Het koor­bestuur had, in de geest van Pasen en het nieuwe licht van de paaskaars, voor de leden een sierpaaskaars laten maken waarin de tekst : “Dank voor je inzet” was opgeno­men.

Wij blijven ge­mo­ti­veerd en hopen dat er toch nog pa­ro­chi­anen zullen opstaan die ons komen ver­ster­ken.

J.H. Vermist, se­cre­ta­ris
vermist@hetnet.nl