Als parochie zijn wij zeer dankbaar voor de inzet van kapelaan Henk Versteeg en pater Louis Mulder tijdens de Eucharistievieringen in het weekend. Aanvullend kunnen wij u nu informeren dat "pater" Peter Klos heeft aangeboden om vanaf deze maand de Eucharistievieringen op de 1e, 4e en soms 5e zaterdag te verzorgen. Wij stellen u aan hem voor:"> Als parochie zijn wij zeer dankbaar voor de inzet van kapelaan Henk Versteeg en pater Louis Mulder tijdens de Eucharistievieringen in het weekend. Aanvullend kunnen wij u nu informeren dat "pater" Peter Klos heeft aangeboden om vanaf deze maand de Eucharistievieringen op de 1e, 4e en soms 5e zaterdag te verzorgen. Wij stellen u aan hem voor:" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pater Peter Klos

Extra voorganger in de Pancratius

gepubliceerd: donderdag, 30 april 2015
Pater Peter Klos

Als pa­ro­chie zijn wij zeer dank­baar voor de inzet van kape­laan Henk Versteeg en pater Louis Mulder tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ringen in het weekend. Aanvullend kunnen wij u nu in­for­meren dat "pater" Peter Klos heeft aangebo­den om vanaf deze maand de Eucha­ris­tie­vie­ringen op de 1e, 4e en soms 5e zater­dag te ver­zorgen. Wij stellen u aan hem voor:


Beste mensen,

Mij is gevraagd om vaker voor te gaan in de Eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag­avond in de Pancratius­kerk in Sloten. Ik heb daartoe de moge­lijk­heid en ik wil dat graag doen om er aan bij te dragen dat deze Eucha­ris­tie­vie­ring doorgang kan blijven vin­den. 

Ik zal mij even aan u voor­stel­len. Mijn naam is Peter Klos en ik ben geboren in 1952 in Am­ster­dam. Na een gees­te­lij­ke zoek­tocht in mijn  jeugd heb ik het geloof ont­van­gen toen ik ongeveer 21 was en ben daarin ver­der mijn weg gaan zoeken. Ik zeg met opzet dat ik het geloof ont­van­gen heb, want zo ervaar ik dat. God heeft mij gegeven om te geloven en mijn diepste gebed is ook altijd het gebed van Petrus: "Heer, geef mij meer geloof." Het geloof in God is voor mij het kost­baarste in mijn leven. 

Na veel omz­wer­vingen en studies in Am­ster­dam, Heerlen en Leuven ben ik in 1989 pries­ter gewijd in de Con­gre­ga­tie van het Heilig Sacra­ment. Het pries­ter­schap heb ik ook altijd ervaren als een groot en onver­diend geschenk en ik zou niets anders willen zijn. 

In 1999 verbleef ik een jaar in de Verenigde Staten om daar met een bevriend theoloog dienst­baar te zijn aan een nieuwe reli­gi­euze orde. Toen ik terugkwam in Neder­land werd het dui­de­lijk  dat mijn weg niet lan­ger binnen de Con­gre­ga­tie lag en ik ben nu dio­ce­saan pries­ter. 
Vaak noemen de mensen mij echter toch nog 'pater Peter' omdat dit een ge­mak­ke­lijke aanspreekti­tel is en veel mensen dit ook gewend waren te zeggen. 

Momenteel ben ik als assis­tent werk­zaam in een Engels­ta­lige pa­ro­chie - the Blessed Trinity - in Am­ster­dam Water­graafsmeer. Hier hebben wij geen vie­ring op zater­dag­avond, van­daar dat ik mij dan elders dienst­baar kan maken. 

Naast mijn assis­tentie in deze kerk werk ik met gebeds­groepen, geef ik con­fe­ren­ties aan ker­ke­lijke bewe­gingen, begeleid ik bede­vaarten en doe wat ver­taal­werk van gees­te­lij­ke teksten uit het Engels. 

In de toe­komst zal ik u dus regel­ma­tig ont­moe­ten in de hoe­da­nig­heid van voor­gan­ger in de zater­dag­avond­vie­ring. Ik hoop dat we dan in­spi­re­rende en bemoe­digende bij­een­komsten mogen beleven.

Met een broe­der­lijke groet,

'pater' Peter.