De Diocesane Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert zaterdag 13 juni as. een bijzondere wandeling: Hoe overleef je Amsterdam?"> De Diocesane Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert zaterdag 13 juni as. een bijzondere wandeling: Hoe overleef je Amsterdam?" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hoe overleef je Amsterdam?

bijzondere wandeling

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2015
Hoe overleef je Amsterdam?

De Dio­ce­sane Caritas Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert zater­dag 13 juni as. een bij­zon­dere wan­de­ling.

Am­ster­dam, die grote stad, is gebouwd op palen….
Am­ster­dam wordt steeds hipper. Jonge mensen trekken ernaar toe voor studie en werk. Steeds vaker blijven ze er ook. Niet alleen jonge mensen stromen de stad in. Ook mensen zon­der een dak boven hun hoofd, gevlucht, verslaafd, verloren. En hoe overleef je dan in die grote stad, gebouwd op palen?
UNIEKE WANDELTOCHT MET UNDERGROUND
Underground is een organi­sa­tie die een in­druk­wek­kende wandel­tocht or­ga­ni­seert en je met andere ogen leert kijken naar het leven op straat in Am­ster­dam. Je wordt mee­ge­no­men door gidsen die uit eigen erva­ring weten waar ze het over hebben. Deskun­digen in het overleven op straat. 

HOE OVERLEEF JE AMSTERDAM? Am­ster­dam, die grote stad, is gebouwd op palen….

Am­ster­dam wordt steeds hipper. Jonge mensen trekken ernaar toe voor studie en werk. Steeds vaker blijven ze er ook. Niet alleen jonge mensen stromen de stad in. Ook mensen zon­der een dak boven hun hoofd, gevlucht, verslaafd, verloren. En hoe overleef je dan in die grote stad, gebouwd op palen?

UNIEKE WANDELTOCHT MET UNDERGROUND

Underground is een organi­sa­tie die een in­druk­wek­kende wandel­tocht or­ga­ni­seert en je met andere ogen leert kijken naar het leven op straat in Am­ster­dam. Je wordt mee­ge­no­men door gidsen die uit eigen erva­ring weten waar ze het over hebben. Deskun­digen in het overleven op straat.

PRAKTISCH

Wanneer: zater­dag 13 juni              

Tijd: 10.30 (tot ongeveer 13.00 uur, ± 90 minuten)

Start: Cafe Dwaze Zaken, Prins Hendrik­kade 50, Am­ster­dam.

Eindigt bij: Proeflokaal Brouwerij de Prael, Oude­zijds Armsteeg 26, Am­ster­dam

Kosten: €10,- (te voldoen bij aan­vang van de wan­de­ling)

Aanmel­den: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl ovv wan­de­ling Am­ster­dam

In­for­ma­tie: www.amster­damun­derground.org