Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Top tien dingen van de nieuwe groene encycliek

Laudato Si - Geprezen zijt Gij

gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2015

Vandaag heeft paus Fran­cis­cus zijn groene en­cy­cliek Laudato Si - Geprezen zijt Gij uit­ge­bracht. Deze en­cy­cliek gaat over in­te­grale eco­lo­gie, waarin zorg voor de schep­ping verbon­den is met zorg voor de armen die lij­den onder de conse­quenties van verspilling.

In de en­cy­cliek spoort paus Fran­cis­cus ‘ie­der­een die verant­woorde­lijk is voor eco­no­mische, poli­tieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schep­ping’ te zijn. De paus bena­drukt dat zorg voor de schep­ping niet alleen een poli­tieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet wor­den.

Paus Fran­cis­cus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwis­ting van grond­stoffen. Tegen de achter­grond van de armoede en hon­ger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘in­te­grale eco­lo­gie’ waarin zorg voor de schep­ping en zorg voor de armsten onlosmake­lijk met elkaar zijn verbon­den.

Filmpje

Op YouTube is een filmpje ver­sche­nen met een top-tien van dingen die we zou­den moeten weten over deze en­cy­cliek. Fr. James Martin, S.J. zet in tien punten uiteen waar de en­cy­cliek over gaat en wat be­lang­rijk is. Helaas is het filmpje wel Engels­ta­lig.