Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Theatervoorstelling 'Ladders Zat'

in Openlucht theater Het Labyrint (Joh. de Doperparochie Hoofddorp)

gepubliceerd: zaterdag, 11 juli 2015
Theatervoorstelling 'Ladders Zat'

In het labyrint van de bijbelse beel­dentuin van de Johannes de Doper­paro­chie in Hoofd­dorp wordt de theather­voor­stel­ling "Ladders Zat" van 4 tot en met 9 au­gus­tus as. uitge­voerd.

Een en al misverstand: een asiel­zoe­ker die geen asiel­zoe­ker is krijgt de opdracht een cam­ping te or­ga­ni­se­ren voor mensen die helemaal geen cam­pinggasten zijn. Het wordt allemaal nog inge­wik­kel­der als blijkt dat alle betrok­ke­nen zich een ‘ ik’ hebben aangemeten dat ver afstaat van wie ze wer­ke­lijk zijn.

Acteurs, musicalartiesten, cabare­tiers, dansers, musici en technici doen hun best om de schijn­we­reld waarin ze bivakkeren er nog enigszins geor­dend uit te laten zien.En het publiek…? Dat weet wer­ke­lijk niet meer waar het kijken moet.

De voor­stel­ling “ Ladders Zat “, de ope­ningsproductie van het nieuwe Openluchttheater Het Labyrint, werd door Jan Bal speciaal voor deze locatie ge­schre­ven.

4 tot en met 9 au­gus­tus 2015 (LET OP: voor 6 en 9 au­gus­tus zijn geen kaarten meer be­schik­baar).

Aanvang: 21:00

Locatie: Openlucht theater Het LabyrintKruis­weg 1073, Hoofd­dorp

Entree: €12,50

Bestel nu kaarten