Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hoogfeest van O.L.V. ter Hemelopneming in Heiloo

zaterdag 15 augustus

gepubliceerd: maandag, 6 juli 2015
Hoogfeest van O.L.V. ter Hemelopneming in Heiloo
(foto: M.Arjon / Wikimedia)

Zater­dag 15 au­gus­tus is het Hoog­feest van O.L.V. ten He­mel­op­ne­ming en dit feest wordt op de Bede­vaart­plaats van O.L.V. ter Nood in Heiloo altijd groots gevierd.

Waar­schijn­lijk zijn er ook in onze pa­ro­chie mensen die daar wel eens bij aanwe­zig zou­den willen zijn.

Het dag­pro­gramma is als volgt: 

  • 11.30 uur - Rozen­krans­ge­bed
  • 12.00 uur - Heilige Eucha­ris­tie met Mgr. Hendriks
  • 15.00 uur - Marialof

U kunt meer in­for­ma­tie over OLV ter Nood in Heiloo vin­den op de web­si­te van het Hei­lig­dom: