">  " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Fotowedstrijd met kwetsbare natuur als thema

Wat versta jij onder kwetsbare natuur?

gepubliceerd: zaterdag, 15 augustus 2015
Fotowedstrijd met kwetsbare natuur als thema

De Fran­cis­caanse Gideonsbende vraagt aan­dacht voor de kwets­ba­re natuur en roept deze zomer een foto­wed­strijd in het leven. Ruben Smit, natuur­foto­graaf en regisseur van De Nieuwe Wildernis is juryvoor­zit­ter en zal zijn oor­deel vellen over de inzen­dingen.

De mooiste bloemen kunnen zomaar ver­trapt of opgegeten wor­den. De balans in de eco­sys­te­men is precair en kan door het minste of geringste verstoord wor­den. Tege­lijker­tijd is de natuur ook zeer weer­baar. Bloemen richten zich weer op en dieren passen zich razendsnel aan ver­an­der­de omstan­dig­he­den aan. De Fran­cis­caanse Gideonsbende daagt je uit een foto te maken van wat jij onder kwets­ba­re natuur ver­staat.

Voor deelname stuur je jouw foto (maximaal 2 per persoon) vóór 1 sep­tem­ber 2015 digi­taal naar info@fran­cis­caanse­be­we­ging.nl. Een afdruk van 18x24 cm met jouw naam, adres en leef­tijd op de achter­kant stuur je naar:

Fran­cis­caanse Gideonsbende

Van der Does de Willebois­sin­gel 11

5211 CA ’s-Hertogen­bosch

Er zijn drie leef­tijdscate­go­rieën in de foto­wed­strijd; 7 tot 19, 19 tot 50 en 50+. Iedere win­naar mag kiezen uit de volgende prijzen: 2 toegangs­kaar­tjes voor de voor­stel­ling Fran­cis­cus Spreekt op 2 ok­to­ber in Den Bosch, de vier thema­boekjes van Hans Sevenhoven Eenvoud, Betrokken, Kwets­baar en Vrede­lie­vend (De laatste verschijnt in 2016), een jaarabonne­ment op het Fran­cis­caans Maand­blad of een jaarabonne­ment op Fran­cis­caans Leven.

De prijsuit­rei­king vindt plaats op de in­spi­ra­tie­dag van de Fran­cis­caanse Bewe­ging over ‘kwets­baar­heid’ op 21 no­vem­ber in Den Bosch. De win­naars krijgen begin no­vem­ber bericht. Op 21 no­vem­ber zullen de beste inzen­dingen tevens ten­toon­ge­steld wor­den. De ten­toon­stel­ling kan na deze datum via de Fran­cis­caanse Bewe­ging geleend wor­den. Kijk ook op www.fran­cis­caansegideonsbende.nl.