Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bedevaart naar O.L.V. ter Nood te Heiloo

met de Lucas-, Paulus- en Pancratiusparochies

gepubliceerd: zondag, 2 augustus 2015
Bedevaart naar O.L.V. ter Nood te Heiloo
(foto: M.Arjon / Wikimedia)

Op woens­dag 19 au­gus­tus zal de jaar­lijkse ge­za­men­lijke Maria­bede­vaart naar Heiloo weer plaats­vin­den. We vieren om 11.30 uur de Eucha­ris­tie in de Genade­ka­pel, lunchen daarna in het Oesdom of buiten.

Graag eigen lunch mee­ne­men. In het Oesdom kunt u thee, koffie, melk enz. kopen, als ook boeken, kaarsen, kaarten, beel­den. Om 14 uur bid­den we de kruis­weg in het park. (Als het regent gebeurt dit in de kapel.) Tussen het eten en de kruis­weg is er gelegen­heid voor per­soon­lijk gebed en om op het terrein het een en ander te bekijken.

Na het vieren, be­zin­nen en bid­den gaan degenen, die dat willen naar de Joannahof in Bakkum om iets te drinken, te snoepen of te eten.

We gaan naar Heiloo met eigen ver­voer. Het is altijd moge­lijk, als Uzelf geen auto hebt, om met iemand mee te rij­den. Voor de organi­sa­tie is het pret­tig te weten wie er met deze bede­vaart meegaat.

Achter in de kerk liggen op de tafel inschrijf­for­mu­lieren waarin U wordt gevraagd in te vullen: uw naam, adres, tele­foon­num­mer en of u wel of niet over een auto beschikt, zo ja, dan kunnen er moge­lijk anderen met u meerij­den. Marijke Appel­boom is het contact­persoon voor onze pa­ro­chie en zal e.e.a. coör­di­ne­ren.

We hopen dat het ook dit jaar een in­spi­re­rende pelgrims­tocht wordt: een moment van be­zin­ning en van gebed op voor­spraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood.