Paus Franciscus roept van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een Algemene Bisschoppensynode samen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag.

Ter voorbereiding van deze synode heeft paus Franciscus sinds december 2014 bijna wekelijks catechese gehouden over de verschillende aspecten van het gezinsleven.

"> Paus Franciscus roept van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een Algemene Bisschoppensynode samen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag.

Ter voorbereiding van deze synode heeft paus Franciscus sinds december 2014 bijna wekelijks catechese gehouden over de verschillende aspecten van het gezinsleven.

" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Algemene Bisschoppensynode over de roeping & zending vh gezin

4 tot 25 oktober 2015 in Rome

gepubliceerd: vrijdag, 25 september 2015
Algemene Bisschoppensynode over de roeping & zending vh gezin

Paus Fran­cis­cus roept van 4 tot 25 ok­to­ber 2015 in Rome een Algemene Bis­schop­pen­synode samen over de roe­ping en de zen­ding van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag.

Ter voor­be­rei­ding van deze synode heeft paus Fran­cis­cus sinds de­cem­ber 2014 bijna weke­lijks catechese gehou­den over de ver­schil­lende aspecten van het ge­zins­le­ven.

Voor wat meer ver­die­ping over de ko­men­de synode kunt u deze teksten raadplegen op: http://www.rkdo­cu­menten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=413 of de site van mgr. Jan Hendriks: http://www.arsacal.nl/?p=con­tentitem&id=948&t

Deze Synode is een ver­volg op de Bij­zon­dere Bis­schop­pen­synode van 5 tot 19 ok­to­ber 2014, met als thema: ‘De pas­to­rale uit­dagingen voor het gezin in de context van de evangeli­sa­tie'.

Paus Fran­cis­cus gaf in de­cem­ber meer uitleg over deze synode en bena­drukte hierbij de be­lang­rijke rol van het gebed:

"We moeten beseffen dat de Synode geen parle­ment is waar de ver­te­gen­woor­diger van die en die Kerk naartoe komt… Neen, dat is het niet. De ver­te­gen­woor­diger komt er naartoe, ja, maar de structuur is niet parle­mentair, het is helemaal ver­schil­lend. De Synode is een beschermde ruimte zodat de Heilige Geest kan werken; er was geen bot­sing tussen fracties, zoals in een parle­ment waar dat geoorloofd is. Het was een con­fron­ta­tie tussen bis­schop­pen, na lang voor­be­rei­dings­werk en die nu ver­der gaat in een nieuwe in­span­ning voor het wel­zijn van de ge­zin­nen, van de Kerk en van de samen­le­ving. Het is een proces, het is de normale synodale weg. Nu komt het Verslag terug naar de par­ti­cu­liere Kerken en zo gaat het werk van gebed, nadenken en broe­der­lijke dis­cus­sie ver­der om de ko­men­de Ver­ga­de­ring voor te berei­den. Dit is de bis­schop­pen­synode. We ver­trouwen ze toe aan de Maagd onze Moeder. Dat zij ons helpe de wil van God te doen door de pas­to­rale besluiten te nemen die het meest en het best de ge­zin­nen helpen. Ik vraag jullie deze synodale weg met gebed tot aan de volgende synode te be­ge­lei­den. Dat de Heer ons verlichte, ons doet groeien tot de rijp­heid van dat wat we, als Synode, aan alle Kerken moeten zeggen. Daarom is jullie gebed zo be­lang­rijk".