Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

15 september: lezing en gesprek over Laudato Si’

in Het Fundament te Hoofddorp

gepubliceerd: zaterdag, 15 augustus 2015
15 september: lezing en gesprek over Laudato Si’
(foto: Nathan van Dongen)

“Aangezien alle schepselen met elkaar verbon­den zijn, moeten ze alle wor­den gekoesterd met liefde en respect. Want wij als levende schepselen zijn van elkaar af­han­ke­lijk.”

Paus Fran­cis­cus, Laudato Si’

 

Op 24 mei j.l. kwam de tweede en­cy­cliek, ‘Wees geprezen – over de zorgen voor het gemeen­schap­pe­lijke huis’ van Paus Fran­cis­cus uit. Deze en­cy­cliek is volle­dig gewijd aan de zorgen over ons klimaat en de verant­woor­de­lijk­heid die mensen daarvoor hebben.

Het is een aanklacht en oproep tege­lijk om onze verant­woor­de­lijk­heid te nemen voor de aarde – ons gemeen­schap­pe­lijk huis.

Op dins­dag­avond 15 sep­tem­ber wordt u uit­ge­no­digd voor een lezing en gesprek over deze en­cy­cliek.

Wat zegt de Paus over het klimaat en wat kunnen wij doen?

Met een inlei­ding in de en­cy­cliek door drs. Gerard Moorman (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen) en twee korte pre­sen­ta­ties door pastoor Kees van Lent (hoe de RK kerk in Hoofd­dorp gebruik maakt van kracht van boven) en pater Ronald Putman (over de actie De Groene Kerk). Na de pauze een gesprek over wat wij­zelf als kerk zou­den kunnen bijdragen.

Plaats:

Het Funda­ment, Kruis­weg 1071 te Hoofd­dorp (de zaal bevindt zich onder de kerk, ingang aan de zij­kant)

Datum:

dins­dag 15 sep­tem­ber

Tijd:

20.00 – 22.00 uur. De koffie staat klaar om 19.30 uur

Aanmel­ding bij:

caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Deze avond wordt geor­ga­ni­seerd door de Dienst Caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, pastoor Kees van Lent en pater Ronald Putman ofm.

De offi­cië­le tekst van de nieuwe en­cy­cliek "Laudato si" kan vanaf de web­si­te van het Vati­caan gedownload wor­den: Klik hier voor het down­loa­den. Neder­lands­ta­lige vertaling op www.rkdo­cu­menten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000