Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wil je leren bidden?

in 5 x leren stil te worden, God te zoeken Ún te vinden

gepubliceerd: vrijdag, 28 augustus 2015
Wil je leren bidden?

Stil wor­den. Luis­te­ren naar je diepere zelf. Spiri­tua­li­teit. Medi­te­ren. God zoeken én vin­den … Je kan het leren. Ook als je weinig tijd of erva­ring hebt.

De 5X5-retraite geeft je, 5 weken lang, een korte dage­lijkse input om aan de slag met je lichaam, je hart, je ziel, je verstand.

Podcasts, YouTubes, een korte tekst uit de Bijbel of gewoon je eigen levens­ver­haal zijn het vertrek­punt om 10 minuten je inner­lijk­heid te gaan verkennen.

Wat wordt er gebo­den?

 

  • een boeiend, gevarieerd traject
  • elke week een nieuwe “opgave”
  • des­kun­dige be­ge­lei­ding
  • dit traject is geïnspireerd door de ignatiaanse spiri­tua­li­teit.

 

 Wat wordt er gevraagd?

 

  • elke dag van de werkweek 10 minuten stilte
  • eens per week samen­ko­men in een klein groepje (tussen 8 en 10 deel­ne­mers, maximum anderhalf uur), onder be­ge­lei­ding van een expert om te delen over je erva­ring met anderen en wat aan­wij­zingen te krijgen voor de ko­men­de week
  • Geen voorkennis van medi­ta­tie/gebed/spiri­tua­li­teit

 

Plaats en datum:

Ignatiushuis, Beuling­straat 11, Am­ster­dam

1. Groepje begeleid door Bart van Emmerik sj

zater­da­gen 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 en 14/11 2015, telkens van 10u tot 11u30 

2. Groepje begeleid door Nikolaas Sintobin sj

don­der­da­gen 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 en 12/11 2015, telkens van 19u30 tot 21u 

3. Groepje begeleid door Judith van der Werf

maan­da­gen: 5/10, 12/10, 19/10, 26/10 ok­to­ber en 9/11 telkens van 19u30 tot 21u 

Inschrijven via:

platform.ignatiaanse­spi­ri­tua­li­teit@jesuits.net

 

 

 

 

 

Kosten: Geen. Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.