Mgr. Andre Sol viert het komende weekend in Ambon zijn 100e verjaardag! Mgr. Sol werd in 1915 in onze parochie geboren en wij hebben nog nauwe connecties met hem die oa tot uiting komen in de jaarlijkse kerstcollecte voor zijn Ambon Adoptieproject. U kunt hem voor deze bijzondere verjaardag een kaartje sturen"> Mgr. Andre Sol viert het komende weekend in Ambon zijn 100e verjaardag! Mgr. Sol werd in 1915 in onze parochie geboren en wij hebben nog nauwe connecties met hem die oa tot uiting komen in de jaarlijkse kerstcollecte voor zijn Ambon Adoptieproject. U kunt hem voor deze bijzondere verjaardag een kaartje sturen" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr. Andre Sol 100 jaar!

www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: maandag, 5 oktober 2015
Mgr. Andre Sol 100 jaar!

Mgr. Andre Sol viert het ko­men­de weekend in Ambon zijn 100e ver­jaar­dag! Mgr. Sol werd in 1915 in onze pa­ro­chie geboren en wij hebben nog nauwe connecties met hem die oa tot uiting komen in de jaar­lijkse kerst­col­lec­te voor zijn Ambon Adoptie­pro­ject.

Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, des­tijds nog een boeren­dorp nabij Am­ster­dam. Hij trad in bij de mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 au­gus­tus 1940 tot pries­ter werd gewijd. Daarna ver­trok hij naar Neder­lands-Indië waar hij als mis­sio­na­ris werk­zaam was op de Kai-eilan­den

Mgr. Sol werd op 10 de­cem­ber 1963 benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor van het bisdom Ambon en titulair bis­schop van Regiana; zijn bis­schops­wij­ding vond plaats 25 februari 1964. Toen Jacobus Grent op 15 januari 1965 met emeritaat ging, volgde Mgr. Sol hem op als bis­schop. Hij ging op 19 juni 1994 met emeritaat en bleef daarna op Ambon wonen.

Mgr. Sol heeft het Ambon Adoptie­pro­ject opgezet, een project waarbij kin­de­ren in de Molukken fi­nan­cieel geholpen wor­den door Neder­landse adoptie­ou­ders. Dankzij deze steun kunnen de kin­de­ren toch een oplei­ding volgen. Daar de mede­wer­kers op vrij­wil­lige basis werken aan het project, komt elke ge­schon­ken euro daad­wer­ke­lijk bij het adoptie­kind terecht.

U kunt hem voor deze bij­zon­dere ver­jaar­dag een kaartje sturen: zie hier­voor www.ambonadoptie­pro­ject.nl/uploads/5/8/3/8/5838056/7187944_orig.png

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject? Bekijk het filmpje op You tube:
http://www.youtube.com/watch?v=Cicf_mhAfYU