Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze adventsretraite waarvoor je je kunt aanmelden op www.ignatiaansbidden.org. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt."> Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze adventsretraite waarvoor je je kunt aanmelden op www.ignatiaansbidden.org. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Adventsretraite 2015

www.ignatiaansbidden.org

gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2015
Adventsretraite 2015

Elke retraite is een inner­lijke reis. Zo ook deze advents­re­traite waarvoor je je kunt aanmel­den opwww.ignatiaansbid­den.org. Waarheen deze reis je zal lei­den is nog niet bekend. Het is heel goed moge­lijk dat je wordt verrast of aange­moe­digd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt.

Je kunt ver­baasd of angs­tig wor­den: mis­schien laat God door­sche­me­ren dat je een nieuwe rich­ting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aan­kon­di­ging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te hou­den met een open geest en een groot hart, kom je tot inner­lijke rust. God is een God van vertroos­ting en wacht op het moment waarop Hij je gena­dig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Op zon­dag ont­vang je, naast het gebeds­ma­te­riaal, ook een korte dui­ding van het thema van de ko­men­de week. Tweemaal per week, op zon­dag en op woens­dag, krijg je ook tips over hoe bid­den en een citaat uit de ignatiaanse traditie of van de kerk­va­ders.

Als je graag iets deelt van je gebed met anderen, dan kan dit. Je kan aan­slui­ten bij een door www.ignatiaansbid­den.org voor­ge­steld uit­wis­se­lings­groepje.

Enkele pa­ro­chi­anen van onze pa­ro­chie sluiten zich aan bij het uit­wis­se­lings­groepje dat op woens­dag 2 dec, 9 dec, 16 dec, en 23 de­cem­ber 2015, van 20.00 – 21.30 uur gehou­den wordt op de Lairesse­straat 61, 1071 NT Am­ster­dam. Je kunt je hier­voor aanmel­den bij Gregory Brenninkmeijer sj: greg.bren@jezuieten.org

Je kan ook iets van je gebeds­er­va­ring delen via het gasten­boek, dat alleen zal open­ge­steld wor­den voor wie inge­schre­ven is.