Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vox Laudans zoekt nieuwe leden!

(gemengd Latijns koor olv Ben Niekus)

gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2015
Vox Laudans zoekt nieuwe leden!

Vox Laudans zoekt nieuwe leden. Het koor ver­zorgt de eucha­ris­tie­vie­ringen van 10.30 uur op de eerste, derde en soms de vijfde zon­dag van de maand.

Even­eens ver­zorgen wij de diensten die soms buiten deze normale cyclus kunnen vallen w.o. de nachtmis met Kerst­mis (vanaf 22.45 uur) en de eerste Paas­dag.

Het bestuur wil u graag van harte welkom heten op ons koor en geeft u daarom onderstaand wat in­for­ma­tie. Moge­lijk verge­mak­ke­lijkt dit uw stap om de trap op te gaan naar de koorzol­der.

Vox Laudans ver­zorgt de gezangen tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring in de paro­chie­kerk St. Pancratius, Sloterweg 1184, 1066 CV AMSTERDAM

Op de web­si­te www.pancratiussloten.nl vindt u ook de nodige info.

De repe­ti­ties wor­den gehou­den in de verwarmde paro­chie­kerk iedere vrij­dag van 13.30 – 15.30 uur.

Vóór de kerk is een par­keer­gele­gen­heid. In de directe omge­ving, niet ver van de kerk, zijn ook nog moge­lijk­he­den.

Het koor­bestuur is als volgt samen­ge­steld:

Dirigent : de heer B.J.M. Niekus - tel: 0299 – 46 37 75 of 06 - 29 34 89 14

Voor­zit­ter : de heer P. Bouwhuis – tel: 020 – 659 51 40 – e-mail: p.bouwhuis@ziggo.nl

Se­cre­ta­ris en pen­ning­mees­ter : de heer J.H. Vermist – tel: 020 – 613 51 89 of 06 – 40 41 68 64 - e-mail: vermist@hetnet.nl

De maan­de­lijkse contributie bedraagt slechts € 5,-

Jaar­lijks vieren wij het Cecilia­feest in no­vem­ber en als de mid­de­len het toelaten, gaan we in de loop van het jaar potver­te­ren.

Schroom niet contact met ons op te nemen om ons koor te komen ver­ster­ken. De pa­ro­chie­ge­meen­schap heeft ook uw stem meer dan dringend nodig. Wij geven u bij het instu­de­ren van de werken voldoende per­soon­lijke onder­steu­ning zodat u zich snel bij ons thuis zult voelen!