Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen!"> Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wereldjongerendagen Krakau 2016

van 20 juli t/m 2 augustus 2016

gepubliceerd: dinsdag, 8 maart 2016
Wereldjongerendagen Krakau 2016

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau 2016

Van 20 juli t/m 2 au­gus­tus 2016 or­ga­ni­seert Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een 14-daagse reis voor jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Krakau met paus Fran­cis­cus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij geor­ga­ni­seerd wordt. De WJD is met miljoenen jon­ge­ren het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld en een feest van geloof en ver­schil­lende culturen!

Pro­gram­ma: Praag (Sant’Egido), Ausch­witz en Krakau

Op woens­dag 20 juli 2016 ver­trek­ken we per bus vanuit Haar­lem naar Praag (Tsjechië). Hier zullen we gedurende het voor­pro­gramma ver­blij­ven in een youth hostel en leren we de ge­meen­schap Sant’ Egidio en elkaar beter kennen. Deze ge­meen­schap is ontstaan uit een groep stu­den­ten die vanuit hun geloof vrien­den zijn gewor­den met de armen van Praag, onder wie dak­lo­zen, Roma­kin­de­ren en ouderen.

Op maan­dag 25 juli verlaten we Praag en brengen we een bezoek aan Ausch­witz. Daarna ver­volgen we onze reis naar Krakau. Hier vindt de WJD plaats. Daar neem je drie ochten­den deel aan het Neder­lands­ta­lig pro­gram­ma. In de mid­da­gen en avon­den zijn er de jon­ge­renfestivals met muziek, theater, dis­cus­sie en veel meer. De hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag en de grote avond­wake op zater­dag­avond. De WJD wordt afgesloten met een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Prijzen

Schrijf je in vóór 9 mei 2016 en betaal € 685,- Ná 9 mei 2016 betaal je € 765,-. De reissom is inclusief € 100,- sponso­ring van Mgr. Punt en Mgr. Hendriks voor de jon­ge­ren uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Je kunt je uiter­lijk in­schrij­ven t/m 5 juni 2016 via de web­si­te www.vnb.nl (reis­num­mer: PO1684).

Sponsoracties

Zit je even krap bij kas? Het jon­ge­ren­plat­form heeft een sponsoractie bedacht. Via het jon­ge­ren­plat­form kun je noveenkaarsen of flessen wijn met WJD-etiket goedkoop inkopen om deze in jouw pa­ro­chie te verkopen. Voor meer in­for­ma­tie over deze actie stuur je een mailtje naar: dare2share2016@gmail.com

Pro­mo­tie­bij­een­komsten

Verspreid over het Bisdom zijn er ver­schil­lende pro­mo­tie­bij­een­komsten. Voor meer in­for­ma­tie neem je snel een kijkje op www.jonge­kerk.nl/promo­tour

Reis­the­ma:Dare2Share!

Het thema voor de ko­men­de WJD is de zalig­spre­king: 'Zalig de barm­har­tigen want zij zullen barm­har­tig­heid onder­vin­den'. Met dit thema nodigt de paus ons uit om zorg te dragen voor anderen, om lief te hebben en al het goede dat je ont­van­gen hebt met anderen te delen. Daar van afgeleid is het thema van de bisdom reis: Dare2Share! Durf jij te delen?

Meer in­for­ma­tie

Wil jij helpen met promoten of op zoek naar pro­mo­tie­ma­te­riaal? Mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl

Overige vragen kun je stellen aan Marius van der Knaap, jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom: mvan­derknaap@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Meer over het ontstaan van de WJD vind je op: www.jonge­kerk.nl/ontstaan-WJD