Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerst in de Pancratius

(van 20 december t/m 1 januari)

gepubliceerd: maandag, 21 december 2015
Kerst in de Pancratius

U bent van harte welkom om het kerst­feest bij ons te komen vieren!

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de vie­rin­gen met Kerst­mis in de Pancratius te Am­ster­dam-Sloten. U kunt alle vie­rin­gen zon­der toegangs­kaarten bijwonen.

Zondag 20 de­cem­ber

10:30 uur: Eucha­ris­tie met Lat. Koor Vox Laudans (cele­brant kape­laan Henk Versteeg)

14.30 uur: Kerst­con­cert Vox Laudans, het Marcus­koor en het groot orkest Noël 2015 olv Ben Niekus in de Ver­rij­ze­nis­kerk (Louis Bouw­mees­ter­straat)

Donder­dag 24 de­cem­ber

19.45 uur: Koorzang - samenzang.

20.00 uur: Eerste Nachtmis (voor families en kin­de­ren) met Ned. Koor St. Cecilia. (cele­brant pater Louis Mulder)

22.45 uur: Koorzang - samenzang.

23.00 uur: Tweede Nachtmis met Lat. Koor Vox Laudans. (cele­brant pater Peter Klos)

Vrij­dag 25 de­cem­ber Eerste Kerst­dag

10.30 uur: Eucha­ris­tie met Ned. Koor St. Cecilia. (cele­brant pater Louis Mulder)

Zondag 27 de­cem­ber Feest van de Heilige Familie

10.30 uur: Eucha­ris­tie met Ned. Koor St. Cecilia. (cele­brant pater Louis Mulder)

Donder­dag 1 januari Feest van de Moeder Gods / Nieuw­jaar

10.30 uur: Eucha­ris­tie met met Lat. Koor Vox Laudans. (cele­brant kape­laan Henk Versteeg

In de Kerst­vie­ringen: Extra collecte voor Mgr. A. Sol.