Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vastenactie 2016 - Oeganda

Voldoende te eten voor families in Katakwi

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2016

n 2016 gaat Vas­ten­ac­tie naar Oeganda, naar het district Teso in het noor­doosten. Het is een arm, achter­ge­ble­ven gebied, waar de mensen af­han­ke­lijk zijn van de land­bouw. Door de steeds extremere weers­om­stan­dig­heden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lij­den hon­ger en iets ten noor­den van campagne­ge­bied Katakwi over­lij­den zelfs mensen.

Project­part­ner Socadido helpt de ge­meen­schappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbe­te­ren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatie­tech­nieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, wor­den de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprich­ting van kleine coöperaties wordt onder­steund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun on­der­houd voor­zien.

Het campagne­pro­ject richt zich op een aantal ge­meen­schappen in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen.

Neem voor meer in­for­ma­tie een kijkje op de web­si­te: www.vas­ten­ac­tie.nl