Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gedachtenisviering voor Mgr. Andre Sol

Zaterdag 30 april om 10.30 uur

gepubliceerd: zaterdag, 2 april 2016
Mgr. Andre Sol
Mgr. Andre Sol

Op zater­dag 30 april a.s. zal om 10.30 uur in de kapel van de “Notre Dame” aan de Sint Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg een dank- en ge­dach­te­nis­vie­ring (Eucha­ris­tie­vie­ring) gehou­den wor­den voor de op Paas­za­ter­dag­mor­gen 26 maart 2016 in Ambon – Molukken (indonesië) overle­den emeritus bis­schop: 

MGR. ANDREAS PETRUS CORNELIS SOL MSC
( *19 ok­to­ber 1915 te Sloten - &dag­ger; 26 maart 2016 te Ambon)

U wordt van harte uit­ge­no­digd aanwe­zig te zijn.

Aanmel­den

Voor de goede gang van zaken bij de koffietafel na de vie­ring in de grote zaal van het klooster, wordt u ver­zocht om tot een week van te voren (tot 23 april) op te geven met hoeveel personen u wilt komen.

Dat kunt u doen per e-mail aan aeg­ging.msc@gmail.com of via het e-mail adres van de missieprocuur van de mis­sio­na­rissen van het H.Hart in Tilburg missieprocuur@misacor.nl of per brief aan pater A. Egging msc, Karel Doorman­straat 337, 3012 GH Rotter­dam.

Filmpje op YouTube

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject waar hij met hart en ziel aan verbon­den was? Bekijk het filmpje op YouTube: