Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verloting Paaskaars 2016

U kunt meeloten tot en met vrijdag 26 mei

gepubliceerd: zaterdag, 29 april 2017
Verloting Paaskaars 2016

Elk jaar brengt de ze­ge­ning en ontste­king van de Paaskaars tij­dens de Paas­wake ons in her­in­ne­ring dat Christus het licht is in ons leven. Lumen Christi! Om dat licht ook bij u thuis te brengen, verloten wij zoals ieder jaar,ook dit jaar de paaskaars van 2016.

U kunt de ko­men­de weken (tot en met vrij­dag 26 mei) een briefje met uw naam, adres en email­a­dres / tele­foon­nummer in de bus achter in de kerk deponeren of ons een e-mail sturen naar info@pancratiussloten.nl.

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 28 mei a.s. zal de Paaskaars verloot wor­den.