Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Huis van verzet in het parochiehuis

4 mei 2016 - 13.30 uur

gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2016
Huis van verzet in het parochiehuis
Kerstfeest van de Duitse soldaten uit de St. Jozefschool in het Parochiehuis (verm. 1940). Coll. Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
Kerstfeest van de Duitse soldaten uit de St. Jozefschool in het Parochiehuis (verm. 1940). Coll. Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
Wees- en Armenhuis Sloten 1941. Cor Lucke, Badhoevedorp-Sloten, Repro H 1980
Wees- en Armenhuis Sloten 1941. Cor Lucke, Badhoevedorp-Sloten, Repro H 1980

In de 2e helft van mei 1940 trekken Duitse soldaten het dorp Sloten binnen. De gewone soldaten bivakkeren in en om de Sint Jozef­school. Ze maken ook gebruik van het pa­ro­chiehuis (Patronaat). Op 7 mei 1945 marcheren ze het dorp uit. Enkele oudere bewoners zullen over de Duitse aanwe­zig­heid ver­tellen, mede aan de hand van recent verworven Duitse foto’s. Historicus van het NIOD, René Kok en auteur Pim Ligtvoet lichten toe.

De mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd door de Dorpsraad Sloten en Oud-Osdorp en auteur Pim Ligtvoet. Mede­wer­king wordt verleend door de pa­ro­chie van St. Pancratius, de beheer­der van het Pa­ro­chiehuis, de dames van de Zonnebloem, het Stede­lijk Comité 4-5 mei en de werk­groep Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet.

Pro­gram­ma

13.30 uur

Ontvangst bezoekers, thee en koffie. Langs de wand staan vergro­tingen van enkele door Duitse soldaten geno­men foto’s van het Pa­ro­chiehuis en het dorp, in bezit van de Werk­groep Historie van de Dorpsraad.

14.00 uur

Welkomst­woord Sjoerd Jaasma, voor­zit­ter Dorpsraad

14.05 uur

Pim Ligtvoet, auteur van ‘In de schaduw van de oorlog’, inter­viewt, in de hoop dat alle drie in staat zijn om te komen: Joop Kool (1919 Dorp­straat), Meep Dekker-van Eden (1924, idem) en Niek Dekker (1938, Oud-Osdorp). Tussendoor is er gelegen­heid tot vragen stellen. Daarbij is er alle aan­dacht voor de her­in­ne­ringen van anderen, mede naar aan­lei­ding van de oproep van de Dorpsraad.

15.00 uur

Pauze met thee en koffie

15.20 uur

Harco Gijsbers (NIOD) laat de 13 Duitse oorlogs­foto’s zien, die in bezit zijn van de Werk­groep Historie, geeft toelich­ting en gaat in op sug­ges­ties en vragen.

Hierna laat Pim Ligtvoet laat nieuwe foto’s en do­cu­menten zien met betrek­king tot verzetsman Jan Kars, en gaat in op vragen. Zijn voor deze gelegen­heid ge­schre­ven artikel ‘Osdorper Jan Kars partizaan in Zeeuws Vlaan­de­ren (1940-1944)’, wordt uitge­deeld.

16.00 uur

Sjoerd Jaasma bedankt de twee sprekers en nodigt de aanwe­zigen uit voor een drankje en een hapje